Chat with us!
Facebook
Instagram

Mitsu RMA

Mitsu RMA

ทะเบียนรถขาดต้องทำยังไง

ทะเบียนรถขาดต้องทำยังไง

นอกเหนือจากการต่ออายุพ.ร.บแล้ว เจ้าของรถยังจำเป็นต้องจดทะเบียนภาษีประจำปีที่เรียกว่าภาษีรถยนต์ เพื่อให้มั่นใจว่ารถยนต์ของคุณสามารถใช้งานบนถนนสาธารณะได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ในกรณีที่ถึงวันครบรอบทะเบียนรถ แต่คุณละเลยไม่ชำระภาษีที่กำหนด จึงทำให้ทะเบียนรถขาดเกินกำหนดระยะเวลาต้องทำอย่างไรบ้าง

ทะเบียนรถขาดต้องทำยังไง

ทะเบียนรถขาด คืออะไร

ทุกๆ ปี รถยนต์ของคุณต้องมีค่าใช้จ่ายบังคับตาม พ.ร.บ. รถยนต์และภาษีทะเบียนรถ

เมื่อประชาชนต่ออายุทะเบียนรถหรือชำระภาษีรถประจำปี จะได้รับป้ายสี่เหลี่ยมหรือวงกลมจากกรมขนส่ง ฉลากนี้ทำหน้าที่เป็นตัวระบุวันที่ต่ออายุภาษีของปีถัดไป การไม่ชำระภาษีตามกำหนดดังกล่าวจะถือว่าภาษีทะเบียนรถไม่สมบูรณ์ ก็จะเป็นการขาดต่อภาษีทะเบียนรถนั่นเอง

ทะเบียนรถขาดไม่สามารถทำธุรกรรมใดได้

หากไม่ได้ต่ออายุทะเบียนรถยนต์เกิน 3 ปี ยังสามารถซื้อขายได้ตามปกติโดยไม่ต้องต่อภาษี อย่างไรก็ตามผู้ที่ซื้อรถใหม่จะต้องรับผิดชอบในการต่อทะเบียนรถเอง นอกจากนี้ สำหรับธุรกรรมประเภทอื่นๆ เช่น เช่น เข้าไฟแนนซ์ จะไม่สามารถทำได้ คุณต้องต่อทะเบียนให้เรียบร้อยก่อน 

ทะเบียนรถขาดต้องทำอย่างไรบ้าง

ให้ดูวันเวลาที่แสดงบนป้ายระบุวันหมดอายุของการต่ออายุทะเบียนรถ เจ้าของรถมีทางเลือกในการต่อภาษีก่อนกำหนดโดยมีระยะเวลาผ่อนผันสูงสุด 90 วัน การต่ออายุใด ๆ ที่ทำหลังจากช่วงเวลานี้จะต้องเสียค่าปรับ ร้อยละ 1 ของค่าลงทะเบียนต่อเดือนจนกว่าจะมีการชำระเงินนั่นเอง

ทะเบียนรถขาดต้องทำยังไง
ขอบคุณภาพจาก www.azay.co.th

ทะเบียนเกิน 3 ปี ไม่ดีอย่างไร

หากเจ้าของรถปล่อยให้ทะเบียนรถหมดอายุเกิน 3 ปี จะได้รับจดหมายจากกรมขนส่งตามที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนไว้ เพื่อแจ้งให้ทราบว่าการใช้รถถูกระงับ และหมายเลขทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับรถจะถูกยกเลิก

หากทะเบียนรถไม่ได้รวมอยู่ในการต่อภาษีเป็นระยะเวลาเกิน 3 ปี จำเป็นต้องต่ออายุทะเบียนรถ ซึ่งจะต้องเตรียมชำระค่าธรรมเนียมภาษีย้อนหลังสามปี

การต่อทะเบียนรถยนต์ ใช้อะไรบ้าง

 • ต่อทะเบียนภายในระยะเวลา หรือขาดการต่อทะเบียนแต่ไม่เกิน 3 ปี

การต่ออายุภาษีโดยทั่วไป คือชำระเงินทันเวลาหรือต่ออายุภาษีก่อน 90 วันก่อนถึงกำหนด ซึ่งทั้งสองอย่างนี้ส่งผลให้มีการต่ออายุภาษีตามปกติโดยไม่มีค่าปรับเพิ่มเติม

หากไม่ต่ออายุการจดทะเบียนหลังจากวันถัดไปผ่านไป แต่ไม่เกิน 3 ปีนับตั้งแต่วันหมดอายุ จะมีค่าปรับร้อยละ 1 ของค่าธรรมเนียมการต่ออายุการจดทะเบียน ค่าปรับนี้จะต้องชำระทุกเดือนจนกว่าจะต่ออายุการลงทะเบียน

เอกสารที่ต้องเตรียม

 • เล่มทะเบียนรถ หรือสำเนารายการจดทะเบียนรถ
 • พ.ร.บ. รถ

*หมายเหตุ

ในกรณีที่รถอายุเกิน 7 ปี ต้องมีใบรับรองการตรวจสภาพรถจากสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ที่รับรองโดยกรมขนส่ง ซึ่งจะตรวจความพร้อมของสัญญาณไฟ สภาพการเบรก ตรวจควันดำ

ช่องทางต่อภาษี 

 • ต่อทะเบียนรถแบบออนไลน์
 • Drive-Thru กรมขนส่ง
 • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
 • บนมือถือ

โดยกรมการขนส่งทางบกบริการรับชำระภาษีรถประจำปีผ่านระบบออนไลน์หลากหลายช่องทาง อาทิ เว็บไซต์ eservice.dlt.go.th, แอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, โมบายล์แอปพลิเคชัน mPAY และ Truemoney Wallet สะดวก รวดเร็ว อยู่ที่ไหนก็ชำระภาษีได้ ตอบโจทย์ความต้องการประชาชน

4 ช่องทางต่อภาษีรถยนต์ แบบไม่ต้องออกจากบ้าน

1.เว็บไซต์กรมการขนส่ง

     สามารถต่อภาษีรถยนต์ได้ผ่าน เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก https://eservice.dlt.go.th

โดยสามารถชำระเงินผ่าน e-Banking หรือบัตรเครดิต/บัตรเดบิต ได้เลย สะดวกรวดเร็ว

ขอบคุณภาพจาก tqm.co.th
2. แอปพลิเคชัน Truemoney Wallet
 • เลือกเมนู Pay Bill เลือกบิลตามประเภท 
 • เลือกจ่ายบิลกรมขนส่งทางบก 
 • กรอกรายละเอียดข้อมูลรถยนต์และข้อมูล พ.ร.บ. 
 • กรอกข้อมูลผู้เสียภาษี 
 • ตรวจสอบยอดชำระค่าภาษีรถยนต์ 
 • กรอกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล และที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร 
 • กดชำระด้วย Wallet (อย่าลืมเติมเงินใน Wallet ก่อนนะ)
 • เอกสารจะถูกจัดส่งมาภายใน 7 วัน
3. แอปพลิเคชัน mPAY
 • กรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนพร้อมสถานที่จัดส่งเอกสาร 
 • เลือกประเภทรถที่ต้องการชำระ 
 • กรอกข้อมูลรายละเอียดรถ (1คนสามารถลงทะเบียนรถได้ 5 คัน)
 • เลือกประเภทการชำระภาษี แล้วกดบันทึกข้อมูล เลือก “จุดรับชำระเงิน เอ็มเปย์ สเตชั่น” ระบบจะส่งข้อความยืนยันการชำระภาษีผ่าน sms 
 • รอรับเอกสารทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนไว้ภายใน 7 วัน
4. บริการเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax)

Drive Thru for Tax สามารถเดินทางไปยังช่องทางชำระภาษีผ่านช่องทางเคาร์เตอร์เฉพาะ ซึ่งผู้ใช้รถจะต้องเตรียมเอกสารสำหรับชำระภาษีให้ครบถ้วน ยื่นเอกสารไปยังช่องทางเคาร์เตอร์และชำระภาษี เท่านี้การชำระภาษีเป็นอันเรียบร้อยสามารถขับรถออกได้เลย

ขอบคุณภาพจาก  NNT สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

สำหรับรถขาดการต่อทะเบียนเกิน 3 ปี 

หากรถไม่ได้จดทะเบียนเป็นเวลานานเกิน 3 ปี กรมการขนส่งจะออกประกาศจอดรถ ประกาศนี้คือการแจ้งยกเลิกป้ายทะเบียน ดังนั้นเจ้าของรถจะต้องนำแผ่นป้ายและสมุดคู่มือไปแสดงต่อ ทางราชการในเขตพื้นที่ที่รถจดทะเบียนไว้ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการระงับการลงทะเบียนให้เสร็จสิ้นภายในเวลาสูงสุด 30 วัน หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้จะมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

การขอทะเบียนใหม่

 • นำแผ่นป้ายและสมุดคู่มือไปให้ทางราชการในเขตพื้นที่ที่รถจดทะเบียน
 • ชำระภาษีที่ค้างย้อนหลัง สูงสุด 3 ปี
 • แจ้งขอใช้รถอีกครั้ง พร้อมจ่ายค่าธรรมเนียม
 • ซื้อ พ.ร.บ. รถใหม่

เอกสารเพื่อขอทะเบียนใหม่

 • บันทึกการระงับทะเบียน
 • บัตรประชาชนของเจ้าของรถ (ตัวจริงและสำเนา)
 • พ.ร.บ. ที่ทำใหม่
 • หนังรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล / สำเนาบัตรของผู้มีอำนาจลงนาม (ถ้ารถจดทะเบียนในนามนิติบุคคล)
 • หนังสือสัญญาซื้อขาย หรือหลักฐานการขาย (ในกรณีที่ไม่ใช่เจ้าของเดิม)
 • หนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ (ในกรณีที่เจ้าของรถไม่สะดวกไปดำเนินการ)

ขอบคุณข้อมูล : www.tidlor.com , www.tqm.co.th

0
  ตะกร้าสินค้า
  ตะกร้าสินค้าว่างเปล่ากลับสู่ร้านค้า