Chat with us!
Facebook
Instagram

Mitsu RMA

Mitsu RMA

ป้ายจราจร ที่มือใหม่หัดขับไม่รู้ไม่ได้แล้ว

สัญลักษณ์ ป้ายจราจร ที่มือใหม่หัดขับรถควรรู้

การเรียนรู้สัญลักษณ์และ ป้ายจราจร ไว้นั้น ก็เพื่อความสะดวกและเข้าใจกฎระเบียบร่วมกันบนท้องถนน ไม่เพียงแต่เป็นการช่วยให้การจราจรบนท้องถนนมีระเบียบมากยิ่งขึ้นและยังสามารถช่วยหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุได้ด้วยนะ ลองคิดดูว่าหากคุณที่เป็นมือใหม่ไม่รู้ความหมายของสัญลักษณ์ต่าง ๆ เบื้องต้นที่ควรจะรู้อาจจะทำให้การขับรถบนท้องถนนยากยิ่งขึ้นและจะทำให้สับสนมากอีกด้วย และในอีกด้านหนึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นการขับรถแบบไม่เคารพกฏป้ายจราจร นอกจากจะทำให้วุ่นวายแล้วยังผิดกฎหมายด้วยนะ  

Mitsu RMA - ป้ายจราจร 1

ป้ายจราจร ที่ติดอยู่ตามท้องถนนนั้นสังเกตง่าย ๆไม่ว่าจะเป็นประเภทป้ายห้ามป้ายห้ามจอดรถ หรือห้ามเลี้ยว คุณคงเคยเห็นอยู่ทุกวัน  ซึ่งป้ายนี้มีไว้เพื่อควบคุมให้ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามกฏจราจรอย่างเคร่งครัด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมไปถึงความปลอดภัยในการขับขี่บนท้องถนนอีกด้วย วันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับสาม 35 ป้ายจราจรที่มือใหม่พึ่งหัดขับรถควรรู้เบื้องต้น รับรองว่าถ้าอ่านจบแล้วจะเข้าใจอะไรง่ายขึ้นและขับขี่ปลอดภัยแน่นอน

ป้ายจราจร หยุด - Stop sign

1.หยุด

ความหมาย : รถทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นจักรยานยนต์ รถยนต์ หรือรถใหญ่อย่างรถบรรทุกก็ต้องหยุด เมื่อเห็นว่าปลอดภัยที่จะไปได้แล้วจึงให้ค่อยๆเคลื่อนรถต่อไป

ป้ายจราจร ห้ามจอดรถ - No parking

2.ห้ามจอดรถ

ความหมาย : ห้ามรถทุกประเภทจอดบริเวณนั้นเป็นอันขาด ยกเว้นในกรณีที่สามารถยกเว้นได้นั่นก็คือ การจอดเพียงชั่วคราว ระยะเวลาชั่วคราวในที่นี้หมายถึงจอดเพื่อรับส่งคน หรือสิ่งของชั่วครู่เท่านั้น หากคุณไม่ทำตามป้ายจราจรนอกจากจอดเพียงชั่วครู่แล้วคือผิดกฏ

ป้ายจราจร ให้ทาง - Yield sign

3.ให้ทาง

ความหมาย : ให้สังเกตเพื่อระมัดระวังและให้ทางแก่รถและคนเดินเท้าในทางที่ขวางหน้าผ่านไปก่อน เมื่อเห็นว่าปลอดภัย ไม่มีรถให้ขับต่อไปได้

ป้ายจราจร ให้รถสวนทางมาก่อน - Give way to oncoming traffic

4.ให้รถสวนทางมาก่อน

ความหมาย : ให้ผู้ขับรถทุกชนิดหยุดรถตรงป้าย เพื่อให้รถที่ขับสวนทางนั้นมาก่อน เมื่อเจอเคลื่อนหมายนี่ให้ออกตัวหลังจากรถที่สวนทางมาได้ผ่านไปหมดแล้ว

ป้ายจราจร ห้ามแซง - No overtaking

5.ห้ามแซง

ความหมาย : หากคุณเห็นป้ายลักษณะนี้เมื่อใด แสดงว่าบริเวณนั้นไม่ควรขับรถแซงขึ้นหน้ารถคันอื่น

ป้ายจราจร ห้ามเข้า - No entry

6.ห้ามเข้า

ความหมาย : หากคุณเห็นป้ายเครื่องหมายนี้ตั้งหน้าสถานที่ใดแล้วละก็ นั่นหมายความว่ารถทุกชนิดห้ามเข้า

ป้ายจราจร ห้ามกลับรถไปทางขวา - No right U-turn

7.ห้ามกลับรถไปทางขวา

ความหมาย : ห้ามกลับรถไปทางขวาไม่ว่ากรณีใด ๆ

ป้าย ห้ามกลับรถไปทางซ้าย - No left U-turn

8.ห้ามเลี้ยวซ้าย

ความหมาย : ห้ามกลับรถไปทางซ้ายไม่ว่ากรณีใด ๆ

ป้าย ห้ามเลี้ยวซ้าย - No left turn

9.ห้ามเลี้ยวซ้าย

ความหมาย : ห้ามเลี้ยวรถไปทางซ้าย

ป้าย ห้ามเลี้ยวขวา - No right turn

10.ห้ามเลี้ยวขวา

ความหมาย : ห้ามเลี้ยวรถไปทางขวา

ป้าย ห้ามรถยนต์ผ่าน - No access to car

11.ห้ามรถยนต์ผ่าน

ความหมาย : ห้ามรถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าไป

ป้าย ห้ามรถบรรทุกผ่าน - Cloesed to trucks

12.ห้ามรถบรรทุกผ่าน

ความหมาย : ห้ามรถบรรทุกทุกชนิดผ่านเข้าไป

ป้าย ห้ามรถจักรยานยนต์ผ่าน - Cloesed to motorcycles

13.ห้ามรถจักรยานยนต์ผ่าน

ความหมาย : ห้ามรถจักรยานยนต์ผ่านเข้าไป

ป้าย ห้ามรถยนต์สามล้อผ่าน - Cloesed to Tuk-tuk

14.ห้ามรถยนต์สามล้อผ่าน

ความหมาย : ห้ามรถยนต์สามล้อผ่านเข้าไป

ป้าย ห้ามคนผ่าน - No pedestrians

15.ห้ามคนผ่าน

ความหมาย : ห้ามคนผ่านเข้าไป

ป้าย ห้ามหยุดรถ - No stopping, No parking

16.ห้ามหยุดรถ

ความหมาย : ห้ามหยุดหรือจอดรถบริเวณนั้นไม่ว่ากรณีใด

ป้าย จำกัดความเร็ว - Maximum speed limit

17.จำกัดความเร็ว

ความหมาย : เมื่อผู้ขับขี่เห็นป้ายจราจรนี้ให้เตรียมตัวว่าจะมีการทำงานของเจ้าหน้าที่ ให้ผู้ขับหยุดรถที่ป้ายติดประกาศ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจและเคลื่อนรถต่อไปได้เมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่

ป้าย ห้ามรถหนักเกินกำหนด - Maximum weight limit 1

18.ห้ามรถหนักเกินกำหนด

ความหมาย : ห้ามรถทุกชนิดที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนดหรือเมื่อรวมน้ำหนักรถกับน้ำหนักบรรทุก เกินกว่าที่กำหนดไว้เป็น “ตัน” ตามจำนวนเลขในเครื่องหมายนั้น ๆ เข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

ป้าย ห้ามรถสูงเกินกำหนด - Maximum width limit 1

19.ห้ามรถสูงเกินกำหนด

ความหมาย : ห้ามรถทุกชนิดที่มีความสูงของรถรวมทั้งของที่บรรทุกเกินกว่ากำหนดเป็น “เมตร” ตามจำนวนเลขในเครื่องหมาย เข้าไปในเขตทางหรืออุโมงค์ที่มีป้ายติดอยู่

ป้าย ให้เดินรถทางเดียว - Ahead only

20.ให้รถเดินทางเดียวไปข้างหน้า

ความหมาย : ให้ขับรถตรงไปตามทิศทางที่ป้ายกำหนด

ป้าย ให้เดินรถทางเดียวไปทางซ้าย - Turn left

21.ให้เดินรถทางเดียวไปด้านซ้าย

ความหมาย : ให้ขับรถไปทางซ้ายแต่ทางเดียว

ป้าย ให้เดินรถทางเดียวไปทางขวา - Turn right

22.ให้เดินรถทางเดียวไปทางขวา

ความหมาย : ให้ขับรถไปทางขวาแต่ทางเดียว

ป้าย ให้ชิดซ้าย - Keep left 1

23.ให้ชิดซ้าย

ความหมาย : ให้ขับรถผ่านไปทางด้านซ้ายของป้าย

ป้าย ให้ชิดขวา - Keep right

24.ให้ชิดขวา

ความหมาย : ให้ขับรถผ่านไปทางด้านขวาของป้าย

ป้าย ให้เลี้ยวซ้าย - Turn left ahead

25.ให้เลี้ยวซ้าย

ความหมาย : หากเห็นป้ายประกาศสัญลักษณ์นี้ให้ขับรถเลี้ยวไปทางซ้าย

ป้าย ให้เลี้ยวขวา - Turn right ahead

26.ให้เลี้ยวขวา

ความหมาย : หากเห็นป้ายประกาศสัญลักษณ์นี้ให้ขับรถเลี้ยวไปทางขวา

ป้าย ให้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา - Left turn or right turn

27.ให้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา

ความหมาย : ให้ขับรถไปทางซ้ายหรือไปทางขวา

ป้าย ให้ชิดซ้ายหรือชิดขวา - Keep left or right

28.ให้ชิดซ้ายหรือชิดขวา

ความหมาย : ให้ขับรถผ่านไปทางด้านซ้ายหรือทางด้านขวาของป้าย

ป้าย วงเวียน - Roundabout

29.วงเวียน

ความหมาย : ให้รถขับวนทางซ้ายตามวงเวียน ให้สิทธิแก่รถที่แล่นอยู่ในวงเวียนไปก่อน ห้ามขับรถแทรกหรือตัดหน้ารถที่อยู่ในทางรอบบริเวณวงเวียน

ป้าย สุดเขตบังคับ - End of restriction

30.สุดเขตบังคับ

ความหมาย : พ้นสุดระยะตามป้ายบังคับนั้น ๆ ตามความหมายของป้ายบังคับที่ติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้

ป้าย ห้ามใช้เสียง - No honking

31.ห้ามใช้เสียง

ความหมาย : ห้ามใช้เสียงสัญญาณหรือทำให้เกิดเสียงที่ก่อการรบกวนในพื้นที่ที่ติดตั้งป้ายนี้ เช่น สถานที่ราชการ หรือโรงเรียน

ขอบคุณข้อมูลจาก : www.carsome.co.th

——————— Mitsu RMA ยินดีให้บริการ ———————

Inbox : m.me/mitsurma
Link Line : https://line.me/R/ti/p/%40mitsurma
Line ID : @mitsurma
มิตซูลุมพินี : 02-059-4488, 089-9274024
มิตซูพระราม3 : 02-292-1531, 084-387-9425
Google Map มิตซูลุมพินี : https://bit.ly/2RAQsgk
Website : https://www.mitsurma.com/

0
    ตะกร้าสินค้า
    ตะกร้าสินค้าว่างเปล่ากลับสู่ร้านค้า