Chat with us!
Facebook
Instagram

Mitsu RMA

Mitsu RMA

5 ขั้นตอน ป้ายทะเบียนรถหายทำไงดี

ป้ายทะเบียนรถหายทำอย่างไร

ป้ายทะเบียนรถหายทำไงดี

แน่นอนว่าป้ายทะเบียนรถหายดูเป็นเรื่องยุ่งยากและน่ากังวลใจ  เพราะนอกจากจะต้องเสียเวลาเพื่อไปดำเนินเรื่องเพื่อยื่นคำร้องขอป้ายทะเบียนใหม่ที่สำนักงานขนส่งแล้ว คุณและรถของคุณยังมีความผิดเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกอีกด้วย  บทความนี่จะพาไปดูขั้นตอนในการขอทะเบียนใหม่ เตรียมเอกสารอะไร ต้องไปที่ไหน และเสียค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ แล้วต้องทำอย่างไรบ้างไปดูกันเลย

ป้ายทะเบียนหาย ต้องแจ้งความไหม?

เมื่อก่อนคุนคงเคยได้ยินว่า หากเกิดเหตุการณ์ที่ป้ายทะเบียนหายแล้วนั้นต้องมีคงามยุ่งยากอย่างมาก เนื่องจากคุณต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรสจก่อนที่จะมาดำเนินการของป้ายทะเบียนใหม่กับทางสำนักงานขนส่ง แต่ในปัจจันบันหากเกิดกรณีนั้นขึ้นแล้วละก็ คุณไม่ตำเป็นต้องไปแจ้งความให้ยุ่งยากอีกต่อไปสามารถขอรับแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทนโดยไม่ต้องแจ้งความหรือใช้ใบเสร็จรับเงินจากสำนักงานขนส่งแทนแผ่นป้ายทะเบียนรถที่หายเป็นการชั่วคราวได้ทันทีเลยล่ะ เพื่อความสะดวกติดต่อยื่นคำขอ ณ สำนักงานขนส่งประจำพื้นที่หรือจังหวัดที่รถคันนั้นจดทะเบียนไว้เท่านั้นเอง

ป้ายทะเบียนหายห้ามขับรถ?

แท้จริงแล้วรู้หรือไม่ว่า หากเกิดเหตุการณ์ป้ายหายจะไม่สามารถใช้รถได้ เนื่องจากตาม พ.ร.บ.จราจรทางบกแล้ว กรณีป้ายทะเบียนรถหาย ตามหลักแล้วจะไม่สามารถใช้รถคันดังกล่าวได้จนกว่าจะได้แผ่นป้ายทะเบียนใหม่จากสำนักงานขนส่ง จึงจะถูกต้องตามกฎหมาย

ป้ายทะเบียนมีกี่แบบกัน!?

ป้ายทะเบียนในท้องถนนที่ขับกันโดยทั่วไปที่คุณสามารถพบเห็นได้นั้นมีทั้งหมด 10 ประเภทด้วยกัน หลักๆแล้วคุณคงเคยเห็นสีขาว เหลือ หรือเขียวใช่มั้ยล่ะ แต่ความจริงแล้วยังมีสีอื่นๆที่แตกต่างออกไปในแต่ละแบบด้วยนะ

1.ป้ายสีขาวสะท้อนแสง (ตัวหนังสือสีดำ) – รถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 ที่นั่ง เช่น รถเก๋ง และรถยนต์ทั่วไป

2.ป้ายสีขาวสะท้อนแสง (ตัวหนังสือสีน้ำเงิน) – รถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคล ที่นั่งมากกว่า 7 ที่นั่ง เช่น รถตู้ เป็นต้น

3.ป้ายสีขาวสะท้อนแสง (ตัวหนังสือสีเขียว) – รถบรรทุกส่วนบุคคล คือรถกระบะ แต่บางคันที่เป็นป้ายสีดำ แสดงว่าตอนจดทะเบียนนั้น จดเพื่อเป็นรถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคลเท่านั้น 

4.ป้ายสีเหลืองสะท้องแสง (ตัวหนังสือสีดำ) – รถยนต์รับจ้าง ที่สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ไม่เกิน 7 คน หรือ รถจักรยานยนต์รับจ้าง เป็นต้น

5.ป้ายสีเหลืองสะท้อนแสง (ตัวอักษรสีแดง) – รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด

6.ป้ายสีเหลืองสะท้อนแสง (ตัวอักษรสีน้ำเงิน) – รถยนต์เล็ก 4 ล้อรับจ้าง

7.ป้ายสีเหลืองสะท้อนแสง (ตัวอักษรสีสีเขียว) – รถสามล้อรับจ้าง

8.ป้ายสีเขียวสะท้อนแสง (ตัวอักษรเป็นสีขาว/ดำ) – รถบริการทัศนาจร และรถบริการให้เช่า

9.ป้ายสีส้มสะท้อนแสง (ตัวอักษรใช้สีดำ)รถพ่วง รถแทรกเตอร์ และรถที่ใช้ในทางเกษตรกรรม

10.ป้ายทะเบียนรถพื้นแผ่นป้ายเป็นสีขาว (ไม่สะท้อนแสง) (ตัวอักษรเป็นสีดำ) – รถยนต์ของคณะผู้แทนทางการทูต จะขึ้นต้นด้วย ท และตามด้วยรหัสประเทศ ขีด แล้วถึงจะเป็นเลขทะเบียนรถ

กฎหมายในปัจจุบันที่คุณและคนทั่วไปควรทราบอยู่แล้วว่า หากใช้รถโดยไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนนั่นมีความผิด รถของคุณอาจเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 7 ห้ามมิให้ผู้ใดนำรถที่มิได้ติดแผ่นป้ายเลขทะเบียน แผ่นป้ายเครื่องหมายเลขทะเบียนหรือป้ายประจำรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยการขนส่ง กฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน กฎหมายว่าด้วยรถลาก หรือกฎหมายว่าด้วยรถจ้าง มาใช้ในทางเดินรถ

ที่มา: สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร

เล่มทะเบียนรถสำคัญยังไง

เล่มทะเบียนรถ คือ เอกสารสำคัญที่ใช้บันทึกและบอกรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับรถคันนั้น ๆ ไว้ ไม่ว่าจะเป็น ชื่อและประวัติการครอบครองรถ, เลขตัวถัง, ประวัติการโอน ยกเลิก ปรับเปลี่ยน และประวัติการเสียภาษีของเจ้าของรถ, ประวัติการแจ้งเปลี่ยนเครื่องยนต์ และอื่นๆ อีกมากมาย เล่มทะเบียนรถหรือสมุดทะเบียนยังสามารถใช้แทนทะเบียนรถได้ด้วย หากเกิดกรณีป้ายทะเบียนรถหายหรือมีเกิดการชำรุด จึงสามารถนำสมุดทะเบียนนั้นมาใช้เป็นหลักฐานแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้ด้วยนะ

อย่างแรกเลยคือสำหรับเจ้าของรถที่เกิดกรณีแผ่นป้ายทะเบียนรถหาย สามารถติดต่อขอรับป้ายทะเบียนทดแทนได้ ณ สำนักงานที่ขนส่งรถนั้น อยู่ในความรับผิดชอบโดยไม่ต้องแจ้งความ

ที่มา: สยามรัฐ

สิ่งที่ต้องเตรียม

ในการขอแผ่นป้ายทะเบียนใหม่นั้นต้องมีขั้นตอนที่แตกต่างกันตามแต่ละสถานการณ์และสถานะของบุคคลนั้นวันนี้เราจึงรวบรวมทั้งเอกสารเพื่อมายื่นสำหรับหากมายื่นด้วยตนเองหรือในกรณีของรถติดไฟแนนซ์รวมไปถึงการเป็นนิติบุคคลอีกด้วย

เอกสารที่ต้องเตรียมมาเพื่อยื่นขอรับแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ ดังนี้

 • สมุดคู่มือจดทะเบียนรถเล่มจริง
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถ
 • ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการด้วยตัวเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ มาพร้อมกับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้รับมอบอำนาจมาแสดงด้วย

หมายเหตุ

โดยระหว่างนี้สามารถใช้ใบเสร็จรับเงินแทนแผ่นป้ายทะเบียนรถเป็นการชั่วคราวได้

กรณีรถติดไฟแนนซ์ต้องดำเนินการด้วยตนเอง

 • สมุดคู่มือจดทะเบียนรถเล่มจริง
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้เช่าซื้อ
 • หนังสือรับรองจากบริษัทไฟแนนซ์
 • หนังสือมอบอำนาจจากไฟแนนซ์พร้อมกับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

กรณีเป็นนิติบุคคล

 • สมุดคู่มือจดทะเบียนรถเล่มจริง
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม
 • หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

ค่าธรรมเนียม

สำหรับค่าใช้จ่ายในการขอรับป้ายทะเบียนใหม่ แบ่งเป็น 2 แบบ ดังนี้

 • ค่าธรรมเนียมแผ่นป้าย 100 บาท และค่าคำขอแผ่นป้าย 5 บาท
 • ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายประมูล 600 บาท และค่าคำขอแผ่นป้าย 5 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ

หลังจากดำเนินการทุกขั้นตอนแล้ว จะได้รับแผ่นป้ายทะเบียนรถใหม่ภายใน 15 วันทำการ

ขั้นตอนการขอ

สำหรับการขอป้ายทะเบียนใหม่นั้น จะต้องไปตามสำนักงานที่รับผิดชอบของกรมการขนส่งฯ โดยให้ดูตามผู้เป็นเจ้าของรถหรือไฟแนนซ์เป็นหลัก (สอบถามได้ที่สำนักงานขนส่ง 1584) โดยกรณีนี้ ขอยกตัวอย่างเป็นสำนักงานขนส่งฯ จตุจักร โดยเริ่มจาก

ที่มา: กรมการขนส่งทางบก

1

สำนักงานที่รับผิดชอบของกรมการขนส่งฯ 

โดยให้ดูตามผู้เป็นเจ้าของรถหรือไฟแนนซ์เป็นหลัก 


2

กรอกในคำร้องป้ายทะเบียนรถหาย หรือกรอกบันทึกถ้อยคำเพื่อยืนยันการสูญหายของป้ายทะเบียนต่อหน้าเจ้าหน้าที่ พร้อมกับเอกสารที่ต้องยื่น (สามารถขอได้ที่โต๊ะเขียนเอกสาร)


3

ตรวจเอกสาร และรับบัตรคิว


4

เจ้าหน้าที่จะตรวจเอกสารที่เคาน์เตอร์ตามที่รับแจ้ง 


5

ชำระค่าธรรมเนียม

ลิ้งดาวน์โหลดเอกสาร

กรมการขนส่งทางบก : https://www.dlt.go.th/th/

แบบฟอร์มคำขอต่างๆ : https://www.dlt.go.th/th/e-form/

แบบคำขออื่นๆ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ : https://www.dlt.go.th/th/download.php?ref=M2E0LJyirTkjoz13q29ZMT1sM2I0oTycrTMjpJ1Sq2IZoT1vM2S0qTysrPMjAT03qmyZAz1kM0I0MTycrS8oSo3Q

หนังสือมอบอำนาจ : https://www.dlt.go.th/th/download.php?ref=M2E0LJyirTkjoz13q29ZMT1sM2I0oTycrTMjpJ1Sq2IZoT1vM2S0qTysrPMjZT01qmuZZ21kM0I0MTycrS8oSo3Q


ขอบคุณข้อมูล : www.dlt.go.th (กรมขนส่งทางบก)

——————— Mitsu RMA ยินดีให้บริการ ———————

Inbox : m.me/mitsurma
Link Line : https://line.me/R/ti/p/%40mitsurma
Line ID : @mitsurma
มิตซูลุมพินี : 02-059-4488, 089-9274024
Google Map มิตซูลุมพินี : https://bit.ly/2RAQsgk
Website : https://www.mitsurma.com/

0
  ตะกร้าสินค้า
  ตะกร้าสินค้าว่างเปล่ากลับสู่ร้านค้า