Chat with us!
Facebook
Instagram

Mitsu RMA

Mitsu RMA

เจ้าหน้าที่ปรึกษางานบริการ ผ่านการอบรมด้าน Quality Control จาก มิตซูบิชิ มอร์เตอร์ส

เจ้าหน้าที่ปรึกษางานบริการ ศูนย์ตัวถังและสี ผ่านการอบรมด้าน Quality Control จาก มิตซูบิชิ มอร์เตอร์ส

คุณ ทิพยวรรณ เอกนุช

เจ้าหน้าที่ปรึกษางานบริการ ศูนย์ตัวถังและสี ผ่านการอบรมด้าน Quality Control จาก มิตซูบิชิ มอร์เตอร์ส (Mitsubishi Motors) ดังนั้น ลูกค้าสามารถเชื่อมั่นในคุณภาพของศูนย์ตัวถังและสีได้ 

กิจกรรมการอบรมหรือรายละเอียด :

  • การอบรมตามมาตรฐานมิตซูบิชิ มอร์เตอร์ส เพื่อการควบคุมคุณภาพด้านงานด้านตัวถัง และสี ให้เป็นไปตามมาตรฐานทั้วประเทศ   
  • มีการอบรมที่ สถาบันการศึกษาและฝึกอบรม ของ มิตซูบิชิ มอร์เตอร์ส  EA (Education Academy)

การอบรมจัดขึ้นเมื่อ วันที่  6- 9 มกราคม 2566 

——————— Mitsu RMA ยินดีให้บริการ ———————

Inbox : m.me/mitsurma
Link Line : https://line.me/R/ti/p/%40mitsurma
Line ID : @mitsurma
มิตซูลุมพินี : 02-059-4488, 089-9274024
มิตซูพระราม3 : 02-292-1531, 084-387-9425
Google Map มิตซูลุมพินี : https://bit.ly/2RAQsgk
Website : https://www.mitsurma.com/

0
    ตะกร้าสินค้า
    ตะกร้าสินค้าว่างเปล่ากลับสู่ร้านค้า