Chat with us!
Facebook
Instagram

Mitsu RMA

Mitsu RMA

ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรมฉลองครบรอบ 60 ปี มิตซูบิชิ มอเตอร์ส

ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีกิจกรรมฉลองครบรอบ 60 ปี แจก 60 ล้าน กับ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 60 ล้านบาท ครั้งที่ 3

สำหรับลูกค้าที่ซื้อรถยนต์มิตซูบิชิรุ่นใดก็ได้ ภายในวันที่ 15 มกราคม – 30 กันยายน 2564จากผู้จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการทั่วประเทศ ได้รับสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัล 1 สิทธิ์/ 1 คันทันทีที่รับมอบรถยนต์เสร็จสิ้น จับรางวัลในภายในเดือนตุลาคม 2564 ที่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่

รางวัลที่ 1 ทองคำแท่ง 96.5% น้ำหนัก 60 บาท มูลค่าแท่งละ 1,638,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

ชื่อ
นามสกุล
คุณโยธินคะสุดใจ

* ทั้งนี้ ราคาขายทองคำแท่ง 96.5% ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำ ณ วันที่ 7 มกราคม 2564 ในราคาบาทละ 27,300 บาท

รางวัลที่ 2 ทองคำแท่ง 96.5% น้ำหนัก 6 บาท มูลค่าแท่งละ 163,800 บาท จำนวน 15 รางวัล

ชื่อ
นามสกุล
คุณชัชรินทร์จินาราช
คุณสุณีเวียงทอง
คุณพิทักษ์บุญทะวัน
คุณสมเกียรติรัตนวงษ์วิบูลย์
คุณรตนพรอุ้ยรัมย์
คุณประพนธ์เจริญสุข
คุณรุ่งนภาทองเจิม
คุณสมพงศ์ยาน๊ะนวล
คุณขวัญชนกสิทธิชาติ
คุณอนิสาถิ่นน้ำใส
คุณคนึงนิจแก้วกาหลง
คุณลัดดาวัลย์ฝอยทอง
คุณสุปวีร์ตันประเสริฐ
คุณวีรียาทำเนาว์
คุณศิรภัสสรบางแก้ว

*ทั้งนี้ ราคาขายทองคำแท่ง 96.5% ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำ ณ วันที่ 7 มกราคม 2564 ในราคาบาทละ 27,300 บาท

รางวัลที่ 3 ทีวี ยี่ห้อ Samsung รุ่น QLED Smart 4K ขนาดหน้าจอ 65 นิ้ว มูลค่าเครื่องละ 44,990 บาท จำนวน 100 รางวัล

ชื่อ
นามสกุล
คุณลักขณาเสียงใส
คุณอัจฉราพรชอนครบุรี
พันจ่าเอกภูบดินทร์รักเชื้อ
คุณวสุพลภาอ่อน
คุณเอกราชเอี่ยมเมือง
คุณเดชาพรสิงชัย
คุณมัลลิกาสวนงาม
คุณประยูรราชรองเมือง
คุณวรัชยาภรณ์ต้นคำ
คุณดำรงสะหมาด
คุณพีรพลเมืองมุสิทธิ์
คุณอนุกฤษณ์พฤกษชาติ
คุณแผนราดวิชัย
คุณอภิชาติรักษากุล
คุณกฤษพลโพธิ์พิทักษ์ธานนท์
คุณนิรัตน์คงมา
คุณทองใสหงษ์ษา
คุณเบญจวรรณแสงสุวรรณ
คุณกรกนกเสนาคำ
คุณเวียนแสนเงิน
คุณมยุรีตรีอินทร์
คุณศักดิ์ชัยแซ่เล้า
คุณปราณีโพยนอก
คุณมาลีสุวรรณพิทักษ์
คุณจีระศักดิ์เรืองรัมย์
คุณยงยศกรพรพิบูลสมภพ
คุณปิยะนุชนิยมวัน
คุณปียาดาวกลาง
คุณกมลชนกตโมนุทกุล
คุณพีรภาสมณีขัติย์
คุณบำเพ็ญสุขศักดิ์
คุณธวัชชัยสายอาจ
คุณนิศาชลหอยสังข์
คุณสุเทพเปียกบุตร
คุณคำคุณคำใส
คุณศรัญญาปัญญาไว
คุณวุฒิไชยขวานทอง
พันจ่าเอกสมพรชื่นบาน
คุณวิจารณ์สกุลเหรียญ
คุณอาเปแซ่เหลาะ
คุณสุภาพรนาเจริญ
คุณประคองวงษ์เย็น
คุณประสงค์เมืองโคตร
คุณปกรณ์สิงหนาทนิติรักษ์
คุณพงษ์พัฒน์ลิอ่อนรัมย์
คุณวราภรณ์ตุงคโสภา
คุณสมหมายไวยทรัพย์
คุณบรรณฑรทิพย์อินทชาติ
คุณพงศฐกรณ์นาคไพศาลธน
คุณฐณวรรณ์อเนกวรพงศ์
คุณเสน่ห์หน่อสนาม
คุณศักรินทร์พรหมโสฬส
คุณธนกรแก้วประดับ
คุณกมลทองเทียม
คุณวรวิทย์จิตติกานต์
คุณเกษรินทร์เทพา
คุณกาญจนาสินชัย
คุณวนัญญาหวังรัก
คุณศันสนีย์อินทะพุฒ
คุณโชคชัยอัจฉรานุกูล
คุณสาทิพย์ช่วงชิง
คุณจรัญสมภาวะ
คุณสุชนธงทอง
คุณสาวิตรีวาดเขียน
คุณเสกสรรลนกระโทก
คุณวรรณชัยชั้วเอ้
คุณกมลวรรณจำปาแถม
คุณธวัชศรภูมี
คุณภูเบศร์เข็มเพ็ชร
คุณวัฒนาวิทยหิรัญ
คุณนครินทร์นาสอ้าน
คุณน้อยเรืองรัมย์
คุณปวีณาขาวกุญชร
คุณนพดลศรีสุวรรณ
คุณเกษราภรณ์รูปทอง
คุณอรุณรัตน์นิติภูมิเวชสกุล
คุณวาสนาพิมเสน
คุณนฤนาทเจริญร่าง
คุณณัฐพลมายา
คุณศราวุธศรีปริวัฒน์
คุณลำละหวังเกษม
คุณภัทรสุดานาคพรม
คุณวาสนาแสงขาว
คุณสุภนิชาสังขะวร
คุณปรารถนาจิตเอื้อ
คุณจารุพิชญาสิงห์แก้ว
คุณภาณินีชโลธร
คุณชัชจชัชวาลานนท์
คุณเอกนรินทร์ปนสูงเนิน
คุณรินดาศรีชัยยะ
คุณประมาณศรีบัวลา
คุณเฉลิมพลอนันตเสรีวิทยา
คุณยุวดีบุญเกื้อ
คุณนิรันอินทบุดดา
คุณปริศนากุณะสา
คุณสุรีย์พรสุขยอด
คุณธราวุฒวามะกัน
คุณกันยามีเดช
คุณจินตนาแสงวิเศษ
คุณกัญญาณีพรหมมา

รางวัลที่ 4 โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ iPhone 12 64GB มูลค่าเครื่องละ 29,900 บาท จำนวน 200 รางวัล

ชื่อ
นามสกุล
คุณหนูเปลียวศรีพรรณ
คุณบุญมีนาสังข์
คุณนวรัตน์เเก้วเรือง
คุณศิมาภรณ์ดำรงศีล
คุณสายันห์มณีโรจน์
คุณอุดมศักดิ์ปรากฎ
คุณวรพงศ์รุ่งเรือง
คุณอาณัติบูชาสุข
คุณสายสวรรค์จันทร์เรือง
คุณพิมลจีนเกา
คุณโสรดาสายฟ้า
คุณบังอรโพธิ์ศรี
คุณรักขณานามมนตรี
คุณอาณาจักรพรุเตย
คุณสุดาร์ชันซิงห์
คุณสมศักดิ์สร้อยจิตร์
คุณนิวัฒน์วงษ์สา
คุณธีรยุทธ์จริงจิตร
คุณปุญญาณัชทิศากรโภคิน
คุณนูรดีนวันแอเลาะ
คุณจารุวรรณ์ไชยวุฒิ
คุณอิสระเรืองสุข
คุณรุ่งอรุณอยู่โต
คุณวสันต์วรรคคี
คุณสมพงษ์วันไทย
คุณวรสรณตรงยืนยง
คุณวิภาวรรณบัวพล
คุณนิรชาปานจีน
คุณโสภณคม
คุณมาลัยวรรณคำอ้าย
คุณจิตติยาถิ่นพระลับ
คุณสมเกียรติพรรณา
คุณธีรยุทธปันทวาย
คุณณัชภัครชูแบร์ท
คุณวิทัศน์สักกุณา
คุณสุวรรณบุญอาจ
คุณนวนจันทร์ศรีนาม
คุณนิกรชัยภูมิ
คุณสุริยาบัวถา
คุณพัลลภจันทร์สนิท
คุณวิภาพรศรีดารณพ
คุณมณีรัตน์อินกอง
คุณสัญญลักษณ์แสนสุข
คุณสมรัฐฉัตรเวทิน
คุณอำพรรณอินปา
คุณกำแหงเดชน้อย
คุณวราภรณ์แมดคำ
คุณจักรภัทรแซ่ม้า
คุณชัชฎาปัสบาล
คุณแช่มชื่นแป้นศิริ
คุณสมศรีประชาบุตร
คุณอัญชัญอัมพพิไลกุล
คุณวีนัสต่อวิเศษ
คุณยุพาวดีก้องเสียง
คุณชาคริยาเบ็ญจรูญ
คุณวิจิตรสระประเทศ
คุณประกายประทุมทราย
คุณศิรินทร์ญาสมุทรวานิช
คุณถาวรพูลสวัสดิ์
คุณพิมพรกิติเกรียงไกร
คุณประสบใจเยือกเย็น
คุณศิริพรท่าชอบ
คุณสิงห์ขอนแซ่ตั้ง
คุณอังศุวีร์เชื้อทอง
คุณชัญญาอ่วมเจริญ
คุณไพฑูรย์พุ่มสงวน
คุณสุรสิทธ์แสงเสนาะ
คุณศรัญญาอุทาโย
คุณโชติมณีสุขประเสริฐ
คุณสมศักดิ์หาญมานพ
คุณศรันย์พีระพิฤกษ์
คุณมงคลบัวน้อย
คุณธิติมาสุพล
คุณสายัณห์หงษา
คุณสราวุฒิทองคำ
คุณอนุวัฒน์พลพนาม
คุณสิทธิพรคณางค์นานนท์
คุณวรรณวิลาสนาฎสุวรรณ์
คุณคำพันธ์ทองคำ
คุณณัฎฐยชญ์ลายละเอียด
คุณสุกัญญามะลิหอม
คุณมยุรีจิตกำเนิด
คุณจิตติมาเพชรชิต
คุณเกศนีฟากหนองดู่
คุณณภัคทวีวรนาถ
คุณเทอดศักดิ์สกุลยง
คุณจริยากรดงาม
ดาบตำรวจอานนท์งามบุญช่วย
คุณสุพจน์คงเทพ
คุณวีระก้อมสา
คุณสุพรรณีปราบสกุล
คุณสินาภรณ์น้อมวัฒนะ
คุณฐิติพรบุญศรี
คุณประชันตรีศาสตร
คุณรจสุคนดีประดับ
พลเอกแป้งมาลากุล ณ อยุธยา
คุณธวัชชัยแก้วมาลา
คุณศราวุธกะนะฮาด
คุณณัฐนรีจันทร์เทียน
คุณสุรศักดิ์ฤทธิ์บำรุง
คุณพัชรินทร์วรรณ์ดร
คุณประพันธ์โชควิวัฒนวนิช
คุณพงษ์นทีพงษ์เพ็ง
คุณปัญญาสมศรี
คุณพัทธ์ชาธีราอ้อยหวาน
คุณปรีธรรมพร
คุณรชาชนะสงคราม
คุณฐิตาภาเครือยะ
คุณอโศกสินฐ์บำรุง
คุณสมจินต์คล้ายอยู่
คุณฐานิกาสิทธิเวช
คุณอภิเชษฐ์จันทะพันธ์
คุณณรงศักดิ์อินธิรัตน์
คุณสุวัฒน์จันทราภรณ์
คุณจุฑามาศกาญจนรัชต์
คุณสุชีราจ้อยจีต
คุณทองแดงพลศักดิ์ขวา
คุณสุภาพรศรีจักร์
คุณปรเมธศานุพงศ์
คุณศิริพรรณจันจุฬา
คุณธัญชนกฑีราทรัพย์อนันต์
คุณสุทินมั่งมี
คุณเกวรีสุขกลาง
คุณสุมาลีสุทธิ
คุณธนวัฒน์ลำสาลี
คุณสุรเชษฐ์นกจ้อย
คุณไชยามณี
คุณชัชลีศรีไชยทอง
คุณไชยณรงค์ยังแก้ว
คุณปฎิภาณเบญจมสุวรรณ
คุณบรรเลงหล่อหลอม
คุณสุภัทราสีเสน่ห์
คุณรูซีตาเจ๊ะเงาะ
คุณวุฒิศักดิ์ศรีพิสุทธิ์
คุณนวพลสุรชิต
คุณจิระพงษ์ไหมทอง
คุณศิริเพ็ญเกื้อสกุล
คุณศุภวารีชวรางกูร
คุณสถาพรจันทร์ตา
คุณนัฎกานต์มันตะสูตร
คุณสมหมายเนตรแสงศรี
คุณดิสสกรกุนธร
คุณเจริญทรัพย์สังฆธรรม
คุณนนท์ธิชัยศรีพรหม
คุณพรทวีคำนินทะ
คุณบุศรายอดเพ็ชร
คุณถนอมพรมโสภา
คุณพิเชษฐ์กล้าสุคนธ์
คุณบุญหลายทองดีนอก
คุณธนวุฒิบุญเรืองศรี
คุณตรีเพ็ชรศิริผล
คุณปฎิวัติรัญวาศรี
คุณกันตพัฒน์พงศ์ภัทร์กุลธนา
คุณปิยศักดิ์เหล่าเลิศ
คุณณรงค์เติงชัยภูมิ
คุณด้ายมาเรียน
คุณนุชนาถรักเกตุ
คุณอดินันท์นุชโพธิ์
คุณทิวากรวรรณมาลา
คุณรณรงค์สืบน้อย
คุณสมบูรณ์วีรเวชกุล
คุณฉวีวรรณพลมุข
คุณฤทธิรงค์คุณหลวง
คุณศุกขวุชยี่ปา
คุณรัฐศักดิ์พ่วงบางยาง
คุณพสิษฐ์วิวัฒน์เกื้อกูล
คุณธิดาครองเมือง
คุณอัญมณีสุวรรณประเสริฐ
คุณสมมิตรมูลพัฒน์
คุณสมศักดิ์ยอดน้อย
คุณนรากรกาบทอง
คุณณรงค์รุ่งระวี
คุณสุพจน์กาวชู
คุณปฏิพงศ์ผาทอง
คุณศิริชัยชมภูเกตุ
คุณพัชราทับสมบัติ
คุณสุภัทราชัยนวล
คุณสัมพันธ์อินอ่อน
คุณวิไลพรรณแสงอ่อน
คุณอดิศรสารวงศ์
คุณศิริลักษณ์แจ่มจันทร์
คุณชุติมาสังข์กร
คุณศุภลักษณ์อัจฉรารุจิ
คุณศิรินยากรณ์มั่นจิตร์
คุณสุพัตราแซ่เลี้ยว
คุณพงษกรดรหมั่น
คุณละม่อมบุญญา
คุณดาวเรืองน้ำใจดี
คุณอภัสราเอี่ยมเพ็ง
คุณสมศักดิ์ภูมิอินทร์
คุณนุชนาถโพธิ์ละคร
คุณสุรางค์รัตน์แก้วช่วย
คุณวณิชชาบัวทอง
คุณสุรชัยสิงห์เงิน
คุณไพศาลสวัสดิ์วงศ์ไชย
คุณอาไฮ้อายิ
คุณอวยชัยสมเสมอ
คุณอาหามะเวาะมะ
คุณทวีวรรณธรรมวงษ์
คุณเพ็ญศรีป๊อกศรีจันทร์

เงื่อนไขการติดต่อรับรางวัล

1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องเสียภาษี โดยบริษัทจะหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัล

2. ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อเพื่อขอเอกสารยืนยันการเป็นผู้โชคดี โดยส่งเอกสารประกอบการรับรางวัลมาที่ คุณจิระนันท์ จิระวีระนันท์ เบอร์ติดต่อ 095-008-9005 เวลาทำการปกติ (วันจันทร์ – วันศุกร์) เวลา 9:00 – 17:00 น. ตัวแทนผู้ดำเนินการของบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ อาคาร 1 ชั้น 9 ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เอกสารดังนี้

2.1 สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2 สำเนาสมุดทะเบียนรถที่แสดงว่าผู้โชคดีเป็นผู้ครอบครองรถยนต์มิตซูบิชิ

2.3 หลักฐานการชำระเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัล

3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับแลกของรางวัลเป็นเงินสด ทั้งนี้ ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับของรางวัลให้ผู้อื่นได้ โดยผู้โชคดีจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดเท่านั้น

4. ในกรณีที่ผู้โชคดีไม่ส่งเอกสารเพื่อยืนยันการเป็นผู้โชคดีภายใน 30 วัน นับจากวันที่บริษัท ประกาศผล บริษัท จะถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ในการรับรางวัลทันที

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจับรางวัลสำรองไว้ใช้ในกรณีที่ผู้โชคดีมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน, ขัดต่อข้อกำหนดของกิจกรรม, สละสิทธิ์ และ/หรือไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ได้ โดยบริษัทจะติดต่อผู้ได้รับรางวัลสำรองถัดไป

6. ผลการจับรางวัลของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและเป็นที่สุด

7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ อาทิเช่น ค่าเดินทาง หรือ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการที่ผู้โชคดีเดินทางมารับรางวัล ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวด้วยตนเอง

8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โชว์รูมมิตซูบิชิทั่วประเทศ และ Mitsubishi Call Center 02-079-9500 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด

ขอบคุณข้อมูล : www.mitsubishi-motors.co.th

——————— Mitsu RMA ยินดีให้บริการ ———————

Inbox : m.me/mitsurma
Link Line : https://line.me/R/ti/p/%40mitsurma
Line ID : @mitsurma
สาขาลุมพินี : 02-059-4488, 089-9274024
Google Map มิตซูลุมพินี : https://bit.ly/2RAQsgk
Website : https://www.mitsurma.com/

0
    ตะกร้าสินค้า
    ตะกร้าสินค้าว่างเปล่ากลับสู่ร้านค้า