Chat with us!
Facebook
Instagram

Mitsu RMA

Mitsu RMA

ติดแบล็คลิสต์ แก้อย่างไร?

ติดแบล็คลิสต์ แก้อย่างไร?

ติดแบล็คลิสต์ แก้อย่างไร?

วินัยทางการเงินมีความสำคัญในการจัดการหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ใช่เรื่องแปลกที่หนี้สินจะเกินการควบคุม ส่งผลให้ถูกขึ้นบัญชีดำหรือติดแบล็คลิสต์ ซึ่งทำให้เสียโอกาส และลดความน่าเชื่อถือในการขอสินเชื่ออีกด้วย อย่างไรก็ตาม ยังมีวิธีที่สามารถดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการติดแบล็คลิสได้

แบล็คลิสต์ คืออะไร ?

คำว่า “แบล็คลิส” หมายถึงสถานการณ์ที่รายงานข้อมูลเครดิตของบุคคลไม่มีชื่อของบุคคลนั้น อย่างไรก็ตามการขาดเรียนนี้แสดงว่าบุคคลนั้นมีประวัติการชำระที่มีปัญหา ค้างชำระเกินกำหนดและค้างชำระหลายงวด ดังนั้น เมื่อพยายามขอสินเชื่อใหม่ ประวัติเชิงลบนี้อาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อขั้นตอนการขอสินเชื่อครั้งถัดไป

ติดแบล็คลิสต์แล้วกระทบอะไรบ้าง ?

หลังจากมีการเจรจา และมีการชดใช้หนี้ตรงเวลาก็จะเกิดการบันทึกประวัติใหม่แทนที่ประวัติเก่าที่เคยทำเสียไว้ แต่สถานการณ์และความน่าเชื่อถือนั้นยังต้องอาศัยระยะเวลาจึงจำเป็นต้องทำไปเรื่อยๆจนครบ 3 ปี ประวัติเครดิตก็จะกลับมาน่าเชื่อถืออีกครั้ง

เครดิตบูโร คืออะไร

บริษัทดำเนินงานไปทั่วโลก และร่วมมือกับสถาบันการเงินหลายแห่งเพื่อรวบรวมข้อมูลเครดิต วัตถุประสงค์หลักคือเพื่อเป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมซึ่งประเมินความน่าเชื่อถือของธุรกรรมทางการเงินของลูกค้า ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้บัตรเครดิต ประวัติการชำระเงินจากหลายธนาคาร รายงานเครดิต และติดตามความเคลื่อนไหวของเครดิต การเข้าถึงรายงานเครดิตหรือการเปิดเผยข้อมูลเครดิตได้รับการควบคุมอย่างเคร่งครัดภายในขอบเขตของกฎหมายและสอดคล้องกับขอบเขตที่กฎหมายกำหนด

โดยพื้นฐานแล้ว วัตถุประสงค์หลักคือการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภาระการชำระหนี้ สถาบันการเงินจะใช้ข้อมูลนี้ในภายหลังเพื่อดำเนินการประเมินสินเชื่อที่หลากหลายกับลูกค้า การประเมินความน่าเชื่อถือโดยรวมในฐานะผู้กู้นั่นเอง

เบื้องต้นแล้ว เราสามารถเช็คแบล็คลิสต์ เครดิตบูโรของตนได้ง่าย ๆ ดังนี้  

บุคคลธรรมดา มีค่าธรรมเนียม 100 บาท/ฉบับ/คน/ครั้ง สามารถตรวจเครดิตบูโรได้ที่ 

  • ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร สาขาธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ สามารถรับรายงานได้เลยภายใน 15 นาที 
  • ยื่นคำขอผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารธนชาต, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารอาคารสงเคราะห์, ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ และธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ได้ทุกสาขา โดยจะจัดส่งรายงานผ่านทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนภายใน 7 วัน
  • ยื่นคำขอผ่านตู้เบิกเงินสด (ATM) ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ และจัดส่งรายงานผ่านทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนภายใน 7 วัน 
  • ยื่นคำขอผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Banking) ของธนาคารกรุงไทย และธนาคารกรุงศรีอยุธยา โดยจะจัดส่งรายงานผ่านทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนภายใน 7 วัน 
  • ยื่นคำขอผ่านช่องทางออนไลน์ (Internet Banking) ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา บริษัทฯ จะจัดส่งรายงานผ่านทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนภายใน 7 วัน 

นิติบุคคล มีค่าธรรมเนียม 200 บาท/ฉบับ/ครั้ง สามารถตรวจสอบเครดิตบูโร ได้ที่

  • ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร สาขาธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ รับรายงานภายใน 15 นาที และผ่านทางไปรษณีย์ โดยจะจัดส่งรายงานผ่านทางไปรษณีย์ แบบลงทะเบียนภายใน 7 วัน นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วน

นอกจากเอกสารจริงที่จะส่งทางไปรษณีย์แล้ว ยังมีวิธีอื่นในการรอผลการตรวจสอบในช่วงที่โควิด-19 แพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง บางแห่งเสนอตัวเลือกในการรับผลผ่านการยืนยันทางออนไลน์ ไม่ว่าจะผ่านแอปพลิเคชันมือถือที่ให้บริการโดยธนาคารแต่ละแห่งหรือทางอีเมล โดยต้องเสียค่าธรรมเนียม 150 บาท

ปลดแบล็คลิสอย่างไร ?


1

สรุปลิสต์ค้างชำระทั้งหมด

สอบถามยอดหนี้และดอกเบี้ยที่ติดค้างกับทางธนาคารหรือบัตรเครดิต สอบถามรายละเอียดของจำนวนเงินที่ต้องชำระต่องวด เพื่อวางแผนและจัดการรายได้และค่าใช้จ่ายส่วนตัวได้ อีกทั้งยังสามารถชำระคืนได้อย่างรวดเร็วทำให้เพื่อเคลียร์หนี้ให้เร็วที่สุด


2

ติดต่อธนาคาร

สถาบันการเงินสามารถยืดเวลาชำระหนี้ออกไปเพื่อไม่ให้กลายเป็นหนี้เสีย จึงมีการปรับโครงสร้างเงินกู้โดยขอเพิ่มระยะเวลาชำระหนี้ได้


3

ขายของแลกเงิน

วิธีหนึ่งที่จะแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้คือการหาเงินก้อนใหญ่ ซึ่งสามารถนำเงินไปใช้หนี้ได้ สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าเงินก้อนนี้สามารถมาจากแหล่งต่างๆ เช่น เงินโบนัส รายได้ค่าคอมมิชชัน หรือการแปลงสินทรัพย์อื่นเป็นเงินสด สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าแหล่งที่มาของเงินเหล่านี้สามารถเติมหรือต่ออายุได้ นอกจากนี้ สิ่งสำคัญคือต้องจัดการกับสถานการณ์ทางการเงินนี้อย่างระมัดระวังและมีความรับผิดชอบเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาหรือภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น


4

ห้ามมีครั้งที่สอง

สิ่งสำคัญคือต้องแน่ใจว่าหนี้ทั้งหมดได้รับการชำระตรงเวลา และขอแนะนำให้เก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้ เนื่องจากอาจต้องใช้โดยเจ้าหน้าที่เมื่อยื่นขอสินเชื่อใหม่หลังจากถูกลบออกจากบัญชีดำ


5

หยุดเพิ่มหนี้

ไม่ว่าคุณกำลังอยู่ในระหว่างการชำระหนี้หรือเสร็จสิ้นกระบวนการแล้ว สิ่งสำคัญคือต้องใช้เวลาเพื่อไตร่ตรองเกี่ยวกับบทเรียนที่คุณได้รับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หรือใช้เหตุผล คิดในการตัดสินใจให้มากพอก่อนการใช้เงิน


6

ตรวจสอบข้อมูลเครดิต

กระบวนการตรวจสอบสามารถดำเนินการได้ที่บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติหรือสำนักงานเครดิต ซึ่งคุณสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ถูกต้องจะได้รับการอัปเดต อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าต้องรอระยะเวลาอย่างน้อยสามปีก่อนที่คุณจะสามารถทำธุรกรรมทางการเงินใดๆ ได้อีกครั้ง


7

พยายามรักษาเครดิต

เมื่อปัญหาที่ค้างคาอยู่ทั้งหมดได้รับการแก้ไขและชำระหมดแล้ว การจัดลำดับความสำคัญของการรักษาสถานะเครดิตที่ดีในอนาคตจึงเป็นเรื่องสำคัญ เนื่องจากในวันข้างหน้า อาจมีสถานการณ์ที่จำเป็นต้องขอความช่วยเหลือทางการเงินผ่านการขอสินเชื่อหรือการใช้บัตรเครดิตในช่วงเวลาเร่งด่วน อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องระมัดระวังการใช้บัตรเครดิต ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างมากในการก่อหนี้เพิ่มเติม หากรู้สึกว่ามีความเสี่ยงที่มากเกินกว่าความรับผิดชอบควรปิดบัตรดังกล่าวทันทีเพื่อป้องกันปัญหาทางการเงินที่อาจเกิดขึ้น


 ขอบคุณข้อมูล : www.Taokaemai.com , www.Rabbitcare.com

——————— Mitsu RMA ยินดีให้บริการ ———————

Inbox : m.me/mitsurma
Link Line : https://line.me/R/ti/p/%40mitsurma
Line ID : @mitsurma
มิตซูลุมพินี : 02-059-4488, 089-9274024
มิตซูพระราม3 : 02-292-1531, 084-387-9425
มิตซู อาร์เอ็มเอ รามคำแหง :02-718-5060
Website : https://www.mitsurma.com/

0
    ตะกร้าสินค้า
    ตะกร้าสินค้าว่างเปล่ากลับสู่ร้านค้า