Chat with us!
Facebook
Instagram

Mitsu RMA

Mitsu RMA

15 อันดับ ยอดจองแบรนด์รถยนต์ในงาน Motor Expo 2023

15 อันดับ ยอดจองแบรนด์รถยนต์ในงาน Motor Expo 2023

15 อันดับ ยอดจองแบรนด์รถยนต์ในงาน Motor Expo 2023

อันดับแบรนด์รถยอดจอง
1TOYOTA7,245
2HONDA6,149
3BYD*5,455
4AION4,568
5MG3,568
6CHANGAN3,549
7GREAT WALL MOTOR3,524
8ISUZU*2,460
9NISSAN2,459
10MAZDA*1,961
11NETA1,766
12MITSUBISHI1,673
13FORD1,415
14SUZUKI*1,402
15MERCEDES-BENZ1,333

ข้อมูลยอดจองงาน Motor Expo ตั้งแต่ปี 2562 – 2566

  • Motor Expo 2019 ยอดจองรวม 37,489 คัน
  • Motor Expo 202o ยอดจองรวม 33,753 คัน
  • Motor Expo 2021 ยอดจองรวม 31,583 คัน
  • Motor Expo 2022 ยอดจองรวม 36,679 คัน
  • Motor Expo 2023 ยอดจองรวม 53,248 คัน
0
    ตะกร้าสินค้า
    ตะกร้าสินค้าว่างเปล่ากลับสู่ร้านค้า