Chat with us!
Facebook
Instagram

Mitsu RMA

Mitsu RMA

ขับขี่อย่างไรไม่ให้โดนตัดคะแนนใบขับขี่

ขับขี่อย่างไรไม่ให้โดนตัดคะแนนใบขับขี่

ขับขี่อย่างไรไม่ให้โดนตัดคะแนนใบขับขี่

ปัจจุบันการจราจรประเทศไทยกำลังประสบปัญหากับความมักง่ายและกฎหมายจราจรไม่แข็งแรง หากเราได้ติดตามข่าวช่วงเช้า หรือเหรือเป็นคนที่ขับรถไปทำงานเป็นประจำ เราก็จะเห็นข่าวอุบัติเหตุบนท้องถนนอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งส่วนมากเกิดจากความประมาทในการขับขี่ จึงเป็นสาเหตุว่าทำไมต้องมีคะแนนใบขับขี่ แต่หลายคนก็ยังคงสงสัย มีความเอ๊ะอยู่ในใจว่า..คะแนนใบขับขี่คืออะไร ทำไมถึงต้องทำตามข้อบัญญัตินี้ด้วย จะใช้ได้จริงกับคนไทยใช่ไหม ระบบทำจะงานอย่างไร เราสามารถแบ่งเกณฑ์การตัดคะแนนใบขับขี่ได้ทั้งหมด 2 ระยะใหญ่ ๆ คือ การตัดคะแนน และการคืนคะแนน การทำงานของการตัดคะแนนใบขับขี่นี้ ทั้งหมดจะตัดคะแนนใบขับขี่ผ่านระบบออนไลน์ บังคับใช้กับคนที่มีบัตรอนุญาตขับรถทุกชนิด ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เพื่อความปลอดภัยและความเป็นระเบียบในการใช้รถใช้ถนนนั่นเอง

ความเป็นมาของคะแนนใบขับขี่

โดยอ้างอิงจากพระราชบัญญัติ จราจรทางบก พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 12) ระบุไว้ว่า เพื่อประโยชน์ในการควบคุมความประพฤติของผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ให้เกิดความปลอดภัยในการจราจร ในกรณีที่ผู้ขับขี่ผู้ใดกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.นี้หรือตามกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับรถหรือการใช้ทาง ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดให้มีระบบการบันทึกคะแนนความประพฤติ ในการขับรถของผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ ระบบการบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับรถ ประกอบด้วย การกำหนดคะแนน การตัดคะแนน และการคืนคะแนน ทั้งนี้ ในการกำหนดคะแนนความประพฤติในการขับรถให้คำนึงถึงประเภทของ ใบอนุญาตขับขี่ และเหตุแห่งการกระทำความผิดด้วย

สามารถสรุปใจความได้ว่า จุดกำเนิดของคะแนนใบขับขี่ นั้นก็เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่นั่นเอง หลักเกณฑ์ของคะแนนใบขับขี่นั้นไม่ได้มีเพียงแค่การหักคะแนนเพียงอย่างเดียว ยังมีการกำหนดคะแนน การตัดคะแนน และการคืนคะแนน ซึ่งเป็นหน้าที่ของประชาชนที่จะต้องศึกษาหลักเกณฑ์ดังกล่าวนั้นอย่างรอบคอบ เพราะในปี 2566 นี้จะเป็นปีแรกที่เริ่มบังคับใช้คะแนนใบขับขี่เป็นปีแรก

หลักเกณฑ์การหักคะแนนใบขับขี่

ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีคะแนนในใบขับขี่ แต่ต้องเป็นคนที่มีใบอนุญาตในการขับขี่ยานพาหนะแล้วเท่านั้น ซึ่งคนที่มีใบขับขี่จะมีคะแนนใบขับขี่ทุกคนจำนวน 12 คะแนน โดยการหักคะแนนจะมีตั้งแต่คะแนน 1 – 4 แต่ละฐานความผิดก็จะมีระดับคะแนนที่แตกต่างกัน เราในฐานะคนที่เป็นผู้ถือครองใบขับขี่ก็จะต้องศึกษาพฤติกรรมที่ส่งผลต่อคะแนนใบขับขี่ไว้อย่างคร่าว ๆ เพื่อเป็นการป้องกันการถูกยึดใบขับขี่และเพื่อความขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนน

 1. ความผิดหลักที่เป็นปัจจัยในการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งถ้าหากเกิดการกระทำผิดดังกล่าวขึ้น ก็จะโดนหักคะแนนจาก 12 คะแนนที่ทุกคนมีเท่ากันนั่นเอง โดยสามารถจำแนกความผิดได้ตามระดับความรุนแรง ถ้าละเมิดแล้วความเสียหายน้อยการโดนหักคะแนนก็จะน้อยตาม แต่ถ้าเกิดความเสียหายมาก คะแนนก็จะถูกหักมาก 
 • ตัดคะแนนครั้งละ 1 คะแนน
  • ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ
  • ไม่สวมหมวกนิรภัย
  • ไม่รัดเข็มขัดนิรภัย
  • ขับรถเร็วเกินกำหนด
  • ขับรถบนทางเท้า
  • ไม่หยุดให้คนข้ามทางม้าลาย
  • ไม่หลบรถฉุกเฉิน
  • ขับรถโดยประมาท น่าหวาดเสียว
  • ขับรถไม่ติดป้ายทะเบียน หรือเปลี่ยนแปลง ปิดบัง
  • ไม่ติดป้ายภาษี
 • ตัดคะแนนครั้งละ 2 คะแนน
  • ขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร
  • ขับรถย้อนศร
  • ขับรถระหว่างโดนพักใช้ หรือเพิกถอนใบขับขี่
 • ตัดคะแนนครั้งละ 3 คะแนน
  • ขับรถในขณะหย่อนความสามารถ
  • ขับรถผิดวิสัยคนขับรถธรรมดา
  • ขับรถชนแล้วหนี
 • ตัดคะแนนครั้งละ 4 คะแนน
  • เมาแล้วขับ
  • ขับรถในขณะเสพยาเสพติด
  • แข่งรถในทางโดยไม่ได้รับอนุญาต
  • ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น
 1. การตัดคะแนนใบขับขี่ประเภทที่ 2 เป็นประเภทความผิดอื่น ซึ่งจะถูกตัดคะแนนก็ต่อเมื่อไม่ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนด โทษดังกล่าวอาจจะไม่รุนแรงจนถึงขั้นให้เกิดอุบัติเหตุ แต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่ควรละเลยเวลาขับรถ เพื่อความปลอดภัยของเราและเพื่อนร่วมถนนด้วยกันเอง

แต้มคะแนนใบขับขี่หมดทำอย่างไรดี

ก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าการหักคะแนนใบขับขี่ที่มีผลบังคับใช้ไปเมื่อต้นปีนี้ จะหักคะแนนผ่านระบบออนไลน์ PTM หรือระบบใบสั่งจราจรออนไลน์สำหรับประชาชน  หากโดนตัดคะแนนจนเกลี้ยง เหลือเพียงเลข 0 กลม ๆ ไว้ดูแก้เหงา ไม่ใช่เรื่องที่ดีแน่นอน เพราะนั่นหมายความว่าเรากำลังถูกสั่งพักการใช้ใบอนุญาตขับขี่อยู่ พูดง่าย ๆ ก็คือถูกสั่งห้ามขับรถทุกชนิดเป็นเวลา 90 วัน โดยเราจะได้รับหนังสือแจ้งคำสั่งดังกล่าวตามที่อยู่ทะเบียนบ้าน หรือภูมิลำเนาเดิม และไม่ควรฝ่าฝืนเป็นอย่างยิ่ง เพราะหากฝ่าฝืนอาจจะทำให้ถูกกำหนดโทษจำคุกได้ไม่เกิน 3 เดือน และปรับไม่เกิน 10,000 บาท 

หลังจากที่พ้นกำหนดเวลา 90 วัน หรือตามหนังสือที่ตำรวจจราจรได้แจ้งไว้ ก็สามารถกลับมาใช้รถและถือใบขับขี่ได้ตามสิทธิ์อย่างปกติ แต่จะต้องระวังในกรณีหากเราได้ฝ่าฝืนโทษการพักใบอนุญาตมากกว่า 1 ครั้ง อาจจะส่งผลให้ โทษทวีคูณขึ้นถูกจำกัดการใช้ใบขับขี่นานมาก ขั้นร้ายแรงก็อาจจะถูกพิจารณาเพิกถอนการใช้ใบขับขี่ได้ในที่สุด

ตัดคะแนนได้ก็คืนคะแนนได้เหมือนกัน

ใช่ว่าขนส่งทางบกจะใจร้ายกับเราเสมอไป เมื่อมีการหักคะแนนแล้ว ก็ย่อมมีการคืนคะแนนเช่นกัน ซึ่งการคืนคะแนนใบขับขี่นั้นสามารถแบ่งการคืนได้ทั้งหมด 2 ประเภท ดังนี้

 • คืนคะแนนเมื่อครบกำหนด โดยจะคืนคะแนนแต่ละความผิดก็ต่อเมื่อครบ 1 นับแต่วันกระทำผิดครั้งนั้น ๆ เช่น เราโดนหัก 1 คะแแนน เพราะใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ วันที่ 1 มีนาคม 2566 เราก็จะได้รับคะแนนคืนในวันเดียวกันของปีถัดไป 1 คะแนน ไม่รวมกับความผิดอื่นที่โดนหัก 

ยกเว้น! ผู้ที่ถูกตัดคะแนนจนเหลือ 0 คะแนน เมื่อพ้นกำหนดเวลาการสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่จะได้รับคืนเพียง 8 คะแนนเท่านั้น

 • คืนคะแนนก็ต่อเมื่อเข้าอบรมกับกรมการขนส่งทางบก ซึ่งจะเข้าอบรมได้ก็ต่อเมื่อมีคะแนนใบขับขี่เหลือน้อยกว่า 6 คะแนน และสามารถเข้าอบรมได้เพียงปีละ 2 ครั้งเท่านั้น 

สำหรับผู้ที่ถูกตัดคะแนนจนเหลือ 0 คะแนน โดยเฉพาะ! หากต้องการอบอรมเพื่อรับคะแนนคืนทั้งหมด 12 คะแนน สามารถแจ้งความประสงค์ไปยังกรมการขนส่งทางบกใกล้บ้าน เพื่อเข้าอบรมตามเกณฑ์ที่กรมการขนส่งกำหนด

เหลือคะแนนใบขับขี่เท่าไหร่ ดูอย่างไร?

เมื่อระบบการตัดคะแนนใบขับขี่จัดทำในรูปแบบออนไลน์ฉันใด การตรวจสอบคะแนนใบขับขี่ก็สามารถตรวจสอบได้ด้วยระบบออนไลน์ฉันนั้น โดยมีทั้งหมด 2 ช่องทาง เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน และสร้างวินัยบนท้องถนนให้เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น และคาดการณ์ว่าสามารถช่วยป้องกันอุบัติบนท้องถนนได้ระดับหนึ่ง

 • KHUB DEE แอปพลิเคชัน ‘ขับดี’ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สำหรับตรวจสอบคะแนนใบขับขี่โดยเฉพาะ สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android นอกจากจะตรวจสอบคะแนนใบขับขี่ได้แล้ว ยังสามารถรับบริการในด้านข้อมูลข้าวสาร ตรวจสอบใบสั่งค้างชำระ  ชำระค่าปรับผ่าน QR Code หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถใช้ถนนอีกด้วย

 • เว็บไซต์ Police Ticket Management ใบสั่งจราจรออนไลน์สำหรับประชาชน จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่อำนวยความสะดวกรอบด้าน ทั้ง เช็คใบสั่งจราจร โต้แย้งประเด็นความผิด ชำระค่าปรับระบบออนไลน์ E-Ticket ตรวจสอบคะแนนใบขับขี่ สถานะใบขับขี่ และประวัติการกระทำผิดทางจราจร

ขับขี่อย่างไรไม่ให้โดนตัดคะแนนใบขับขี่

ก่อนอื่นเลยเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าการตัดคะแนนใบขับขี่ถูกสร้างมาเพื่อรักษาระเบียบและวินัยในการขับขี่บนท้องถนนมากขึ้น ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ควรปฏิบัติตามกฎจราจร ถึงแม้ว่ารถคันอื่นจะขับรถลักไก่ แต่ถ้าเกิดอุบัเหตุขึ้นคนที่ขับรถตามกฎหมายก็จะกลายเป็นคนที่มีโทษความผิดน้อยลงที่สุดนั่นเอง 

 • เปิดไฟฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินจริง ๆ เท่านั้น และควรจอดชิดบริเวณของไหล่ทาง
 • มารยาทขับรถดีเริ่มต้นด้วย ‘ไฟเลี้ยว’ ไม่ว่าจะเลี้ยวระยะสั้น ๆ ก็ต้องเปิดให้คันข้างหลังชะลอตัวสักนิด
 • ไม่ขับรถคล่อมเลน หรือขับรถกั๊กเลน เพราะคันข้างหลังจะแซงก็ยาก
 • ขับช้าแต่แช่เลนขวา เป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรทำบนท้องถนนที่สุด เพราะเลนขวางถูกสร้างมาสำหรับใช้แซงเท่านั้น
 • ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรเล็กน้อย ๆ เช่น เปิดไฟสูง ขับรถจี้ตูดคันหน้า เลี้ยวในที่ห้ามเลี้ยว แซงบนถนนเส้นทึบ หรืออื่น ๆ
 • ตรวจเช็คยานพาหนะ และคาดเข็มขับนิรภัยทุกครั้งก่อนออกเดินทางเสมอ
 • ‘ทรงอย่างแบบ สูบอย่างบ่อย’ เปิดกระจกสูบบุหรี่ขณะขับรถ เป็นภาพที่เห็นได้บ่อยมากบนท้องถนน เป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรทำขณะขับบนท้องถนน

อย่างไรก็ตามการตัดคะแนนใบขับขี่เหมือนอุบายที่ให้การจราจรเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น โดยเริ่มใช้งานระบบการตัดคะแนนไปเพื่อต้นปี 2566 นี้เอง เป็นความรู้ใหม่ที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพราะโทษร้ายแรงสุดถึงเพิกถอนใบขับขี่ ซึ่งสามารถขอใบขับขี่ใหม่ได้ก็ต่อเมื่อพ้นกำหนดโทษยาวนานถึง 3 ปี อุบัติเหตุที่เกิดบนท้องถนนโดยส่วนมากแล้วมักมีที่มาจากฐานความผิดแต่ละลำดับคำแนน จึงเป็นสาเหตุว่าแต่ละฐานความผิดจึงถูกหักคะแนนไม่เท่ากัน เนื่องจากผลกระทบที่เกิดจากแต่ละความผิดไม่เท่ากัน ฉะนั้นกันไว้ดีก่อนแก้ด้วย 3 คำสั้น ๆ นี้ ‘มีสติ มีน้ำใจ เคารพกฎจราจร’ รับรองไม่ปลอดภัยจากอุบัติเหตุและการตัดคะแนนใบขับขี่แน่นอน


ขอบคุณข้อมูล : พระราชบัญญัติ จราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ , 9 ม.ค. 66 เริ่มแล้ว “ตัดแต้มใบขับขี่” เจอหักเหลือ 0 อาจถูกพักใบอนุญาต 90 วัน , ตรวจสอบคะแนนใบขับขี่ ง่ายๆ ด้วยตัวเองผ่านแอป ‘khubdee’

——————— Mitsu RMA ยินดีให้บริการ ———————

Inbox : m.me/mitsurma
Link Line : https://line.me/R/ti/p/%40mitsurma
Line ID : @mitsurma
มิตซูลุมพินี : 02-059-4488, 089-9274024
มิตซูพระราม3 : 02-292-1531, 084-387-9425
Google Map มิตซูลุมพินี : https://bit.ly/2RAQsgk
Website : https://www.mitsurma.com/

0
  ตะกร้าสินค้า
  ตะกร้าสินค้าว่างเปล่ากลับสู่ร้านค้า