Chat with us!
Facebook
Instagram

Mitsu RMA

Mitsu RMA

ปะเก็นปลั๊กถ่ายน้ำมันเครื่อง (Oil Drain Plug Gasket) – MD951858

ปะเก็นปลั๊กถ่ายน้ำมันเครื่อง (Oil Drain Plug Gasket) - MD951858

56.97฿

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

น้ำหนัก (Weight)

0.001กก (0.001kg)

ขนาด (ยาว กว้าง สูง) Size (Length, Width, Height)

4cm, 4cm, 4cm

คุณสมบัติ (Features)

ผนึกปลั๊กท่อระบายน้ำมันในกระทะน้ำมัน
(Seals the oil drain plug in the oil pan)

รุ่นรถ (Vehicle Models)

Mitsubishi Pajero Sport and
Mitsubishi All-New Triton

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดสินค้า

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก (Weight)

0.001กก (0.001kg)

ขนาด (ยาว กว้าง สูง) Size (Length, Width, Height)

4cm, 4cm, 4cm

คุณสมบัติ (Features)

ผนึกปลั๊กท่อระบายน้ำมันในกระทะน้ำมัน
(Seals the oil drain plug in the oil pan)

รุ่นรถ (Vehicle Models)

Mitsubishi Pajero Sport and
Mitsubishi All-New Triton

0 of 0 reviews

Sorry, no reviews match your current selections

0
    ตะกร้าสินค้า
    ตะกร้าสินค้าว่างเปล่ากลับสู่ร้านค้า