Chat with us!
Facebook
Instagram

Mitsu RMA

Mitsu RMA

ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเท่าไหร่ จึงถือว่าเมาแล้วขับ?

ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเท่าไหร่ จึงถือว่าเมาแล้วขับ?

ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเท่าไหร่ จึงถือว่าเมาแล้วขับ?

คดีเมาแล้วขับ ถือเป็นการกระทำความผิด ที่มีตัวเลขเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สร้างความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ในทางกฎหมายจึงมีการเพิ่มบทลงโทษ ขณะที่หลายภาคส่วนมีความพยายามในการรณรงค์เมาไม่ขับ เพื่อลดการเกิดความสูญเสีย แต่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบหรือไม่แน่ใจ ว่าต้องมีปริมาณแอลกอฮอล์เท่าไหร่ถึงจะถือว่าเมาแล้วขับ และมีบทลงโทษอะไรบ้าง วันนี้เราก็ได้รวบรวมเอาข้อมูล มาฝากทุกคนกันเช่นเคย 

ต้องมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเท่าไหร่ ถึงจะเข้าข่ายเมาแล้วขับ 

กฎกระทรวงฉบับที่ 21 พ.ศ. 2550 ได้เพิ่มเงื่อนไขล่าสุดบังคับใช้กับผู้ขับขี่ 4 ประเภท หากพบว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์ เกินกว่า 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ จะถือว่าเมาแล้วขับ ได้แก่

  • ผู้ขับขี่ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี
  • ผู้ขับขี่ที่ถือใบขับขี่ชั่วคราว (แบบ 2 ปี)
  • ผู้ขับขี่ที่มีใบขับขี่ประเภทอื่น ใช้แทนกันไม่ได้
  • ผู้ขับขี่ที่อยู่ระหว่างการพักใช้ หรือถูกเพิกถอนใบขับขี่

กรณีผู้ขับขี่ที่มีใบขับขี่ตลอดชีพ หรือใบขับขี่ 5 ปี และมีอายุเกิน 20 ปี หากตรวจพบว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ จะถือว่าเมาแล้วขับ

บทลงโทษ ข้อหา “เมาแล้วขับ” มีอะไรบ้าง?

กรณีถูกเจ้าหน้าที่ตรวจพบ ว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ในขณะขับรถ จะมีบทโทษตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 160 ทั้งหนักและเบาแตกต่างกันออกไป ดังนี้

◾ กรณีเมาแล้วขับครั้งแรก จะต้องถูกระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000 – 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ถูกสั่งพักใช้ใบขับขี่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือถูกเพิกถอนใบขับขี่

◾ กรณีเมาแล้วขับซ้ำภายในระยะเวลา 2 ปี จะถูกเพิ่มอัตราโทษเป็นจำคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับตั้งแต่ 50,000 – 100,000 บาท โดยศาลจะลงโทษจำคุกและปรับด้วยเสมอ ถูกพักใช้ใบขับขี่ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือถูกเพิกถอนใบขับขี่ ตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2565

◾ กรณีเมาแล้วขับ จนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจ จะถูกระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 – 5 ปี ปรับตั้งแต่ 20,000 – 100,000 บาท และถูกพักใช้ใบขับขี่ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือถูกเพิกถอนใบขับขี่

◾ กรณีเมาแล้วขับ จนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส จะถูกระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 2 – 6 ปี ปรับตั้งแต่ 40,000 – 120,000 บาท และให้ศาลพักใช้ใบขับขี่ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือเพิกถอนใบขับขี่

◾ กรณีเมาแล้วขับ จนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย จะถูกระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3 – 10 ปี และปรับตั้งแต่ 60,000 – 200,000 บาท และถูกเพิกถอนใบขับขี่ทันที

บทลงโทษ กรณีไม่เป่าแอลกอฮอล์ 

กรณีที่ผู้ขับขี่ไม่เป่าแอลกอฮอล์ ในทางกฎหมายจะถือว่าเมาแล้วขับ จะถูกระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับสูงสุด 20,000 บาท และถูกพักใช้ใบอนุญาตขับรถไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ

“เมาแล้วขับ” ประกันภัยคุ้มครองหรือไม่?

สำหรับการคุ้มครองประกันภัย กรณีเมาแล้วขับแล้วประสบอุบัติเหตุ ประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) และภาคสมัครใจ จะมีเงื่อนไขแตกต่างกันออกไป

โดยประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) จะคุ้มครองผู้เอาประกันและคู่กรณี โดยไม่พิสูจน์ความถูกหรือผิด ซึ่งจะคุ้มครองเฉพาะค่ารักษาพยาบาลเท่านั้น ไม่รวมถึงค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวรถและทรัพย์สินแต่อย่างใด

ขณะที่ประกันภัยภาคสมัครใจ หากพบว่าแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดไม่เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ประกันรถยนต์จะคุ้มครองทั้งผู้เอาประกันและฝ่ายที่เสียหาย แต่กรณีที่พบว่าผู้ขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดเกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ บริษัทประกันภัยจะคุ้มครองเฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้นกับคู่กรณีเท่านั้น จะไม่คุ้มครองฝั่งผู้ที่เมาแล้วขับ แม้ว่าจะเป็นประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ก็ตาม และหากมีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเกิดขึ้น ทางบริษัทประกันก็อาจเรียกเงินที่จ่ายคืนกลับมาได้

การดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับรถ ส่งผลทําให้ประสิทธิภาพในการควบคุมยานพาหนะลดลง และเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝัน โดยเฉพาะกับผู้ขับขี่ที่มีอายุน้อย หรือมีประสบการณ์ในการขับขี่น้อย ดังนั้นวิธีป้องกันคือการเมาไม่ขับ จะเป็นการตัดโอกาสที่จะเกิดความสูญเสียได้ดีที่สุดนั่นเอง 

——————— Mitsu RMA ยินดีให้บริการ ———————

Inbox : m.me/mitsurma
Link Line : https://line.me/R/ti/p/%40mitsurma
Line ID : @mitsurma
มิตซูลุมพินี : 02-059-4488, 089-9274024
มิตซูพระราม3 : 02-292-1531, 084-387-9425
Google Map มิตซูลุมพินี : https://bit.ly/2RAQsgk
Website : https://www.mitsurma.com/

0
    ตะกร้าสินค้า
    ตะกร้าสินค้าว่างเปล่ากลับสู่ร้านค้า