Chat with us!
Facebook
Instagram

Mitsu RMA

Mitsu RMA

สิทธิหายใจด้วย พ.ร.บ.อากาศสะอาด

สิทธิหายใจด้วย พ.ร.บ.อากาศสะอาด

สิทธิหายใจด้วยพ.ร.บ.อากาศสะอาด

ประเทศไทยให้ความสนใจกับมลพิษทางอากาศมากยิ่งขึ้น โดยมี สสส. และกรมควบคุมมลพิษ ผลักดันร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาด ในระดับกฎหมาย เพื่อแก้ปัญหามลพิษทางอากาศของประเทศ โดยเฉพาะฝุ่นละออง PM 2.5 อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ประชาชนมีสิทธิที่จะหายใจสะอาด

ขอบคุณภาพ thailandcan

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตัวอย่างเช่น รถยนต์ เรือ โรงงาน สถานที่ก่อสร้าง การทำเหมืองหินปูนและเหมืองหิน การเผาในที่โล่งในแปลงเกษตรกรรม และอื่นๆ มีส่วนทำให้เกิดโรคต่างๆ เช่น จมูกอักเสบ ภูมิแพ้ โรคหืด และโรคถุงลมโป่งพอง หรือมะเร็งปอดได้อีกด้วย

มลพิษทางอากาศเป็นหนึ่งในประเด็นเร่งด่วนในแผนยุทธศาสตร์ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) มุ่งเน้นไปที่การบูรณาการพลังขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการกับปัญหามลพิษทางอากาศ 

https://www.iqair.com/th/newsroom/what-is-aqi

ภาพ: แผนภูมิดัชนีคุณภาพอากาศที่มีค่า PM2.5 μg/m3 

ระดับ ดี

คุณภาพอากาศอยู่ในระดับที่น่าพอใจและมีความเสี่ยงเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย แนะนำให้ระบายอากาศในบ้านของคุณ

ระดับ ปานกลาง 

ผู้ที่แพ้ง่ายควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเนื่องจากอาจมีอาการทางระบบทางเดินหายใจ

ระดับ ไม่ดีต่อสุขภาพสำหรับกลุ่มที่แพ้ง่าย 

บุคคลทั่วไปและบุคคลที่แพ้ง่ายมีความเสี่ยงที่จะมีอาการระคายเคืองและปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ

ระดับมีผลต่อสุขภาพ 

โอกาสที่จะเกิดผลเสียและความรุนแรงขึ้นต่อหัวใจและปอดในประชาชนทั่วไป – โดยเฉพาะกลุ่มที่แพ้ง่าย

ระดับ มีผลต่อสุขภาพมาก

ประชาชนทั่วไปจะได้รับผลกระทบอย่างเห็นได้ชัด กลุ่มที่มีความรู้สึกไวจะมีความอดทนในการทำกิจกรรมลดลง บุคคลเหล่านี้ควรอยู่ในที่ร่มและจำกัดกิจกรรมต่างๆ

ระดับ อันตราย

ประชาชนทั่วไปและกลุ่มที่แพ้ง่ายมีความเสี่ยงสูงที่จะระคายเคืองอย่างรุนแรงและผลเสียต่อสุขภาพที่อาจก่อให้เกิดโรคอื่นๆ ทุกคนควรหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายและอยู่ในที่ร่ม

ปัจจัยของการเกิดมลพิษส่วนใหญ่แล้วเกิดจากมนุษย์ ซึ่งส่งผลให้สภาพการณ์น่าเป็นห่วงมากขึ้นเรื่อยๆ บางประเทศมีค่า pm2.5 สูงถึงระดับที่ไม่สามารถมองเห็นทัศนวิสัย หรือเรียกว่าระดับวิกฤตมีค่าสูงถึงระดับอันตราย (301 – 500)  ซึ่งจะส่งผลต่อประชาชนทั่วไปและกลุ่มที่แพ้ง่ายมีความเสี่ยงสูงที่จะระคายเคืองอย่างรุนแรง และผลเสียต่อสุขภาพที่อาจก่อให้เกิดโรคอื่นๆ จึงควรหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายและอยู่ในที่ร่ม

มลพิษทางอากาศในประเทศไทยเพิ่มขึ้น กระทรวงต่าง ๆ จัดการกับแหล่งกำเนิดมลพิษแต่ละแห่งด้วยกฎหมายและข้อบังคับที่แตกต่างกันดังนี้

กฎหมายควบคุมมลพิษทางอากาศในประเทศไทย: 

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. พ.ศ. 2535 (พ.ศ. 2535) 

พระราชบัญญัตินี้เป็นกฎหมายสิ่งแวดล้อมพื้นฐานในประเทศไทย การควบคุมมลพิษทางอากาศเป็นหนึ่งในจุดเน้นของพระราชบัญญัติ กำหนดมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของคุณภาพอากาศแวดล้อม มาตรฐานการปล่อยอากาศสำหรับแหล่งเคลื่อนที่และโรงงานอุตสาหกรรมถูกกำหนดภายใต้พระราชบัญญัติ 

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. พ.ศ. 2535 (พ.ศ. 2535) 

พระราชบัญญัติควบคุมสถานที่อุตสาหกรรมเป็นแหล่งปล่อยอากาศที่อยู่กับที่ อากาศที่ระบายออกจากกองในโรงงานจะต้องไม่เกินค่าความเข้มข้นมาตรฐานตามพระราชบัญญัตินี้ 

พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 

พ.ร.บ. กำหนดมาตรฐานน้ำทิ้งของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม เพื่อควบคุมปริมาณมลพิษที่เข้าสู่โรงบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมฯ

ประชาชนจะได้รับอะไรจาก พ.ร.บ.อากาศสะอาดบ้าง?

  • การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพขึ้น

สรุปอย่างง่ายคือ พรบ ฉบับนี้จะทำให้มีการใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดมากยิ่งขึ้น

  • กระจายอำนาจในการกำกับดูแล

ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายกับรัฐมากกว่าเดิม อย่างเรื่องกฎหมาย หรือการดูแลต่างๆ  เพื่อสิทธิของประชาชนเอง

  • การเข้าถึงข้อมูลของประชาชน

มีการรายงานผล สรุปข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพอากาศ พร้อมกับมีช่องทางร้องเรียน ตรวจสอบและดูแลประชาชน

  • ความยุติธรรมด้านต่างๆที่ประชาชนจะได้รับ

รัฐต้องรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ และให้คำปรึกษา ในกรณีได้รับการชดเชย เยียวยา และฟื้นฟู ความเสียหายที่เกิดขึ้น

  • เอาผิดผู้ที่ทำให้เกิดมลพิษในอากาศได้

ประชาชนสามารถฟ้องเอาผิดรัฐ หากในกรณีที่ไม่ทำตามหน้าที่ และเอกชนที่ทำความผิดก่อมลพิษ อย่างเช่นการปล่อยควันพิษ

  • อากาศสะอาดเป็นสิทธิของประชาชน

พ.ร.บ.อากาศสะอาด เอื้อต่อสิทธิของประชาชนทุกคน รัฐมีหน้าที่ทำให้เกิดอากาศบริสุทธิ์ของประชาชนเกิดขึ้นจริง

5 เคล็ดลับรับมือ PM2.5 

1

 สวมหน้ากาก N95 ทุกครั้งเมื่อสัมผัสกับสิ่งแวดล้อม

2

หลีกเลี่ยงการออกจากอาคารหากไม่จำเป็น

3

ควรหลีกเลี่ยงหรือจำกัดกิจกรรมกลางแจ้ง หากจำเป็น ระยะเวลาของกิจกรรมต้องสั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และต้องสวมหน้ากาก N95 ตลอดเวลา

4

การรักษาสุขภาพและดูแลระบบทางเดินหายใจให้ดี เช่น ป้องกันไข้หวัด หลอดลมอักเสบ และไซนัสอักเสบ

5

ตระหนักถึงสัญญาณและอาการผิดปกติ หากมีอาการใดๆ เกิดขึ้น ให้รีบพบแพทย์ทันที

ขอบคุณข้อมูล : www.thailandcan.org , www.bangkokhospital.com

——————— Mitsu RMA ยินดีให้บริการ ———————

Inbox : m.me/mitsurma
Link Line : https://line.me/R/ti/p/%40mitsurma
Line ID : @mitsurma
มิตซูลุมพินี : 02-059-4488, 089-9274024
มิตซูพระราม3 : 02-292-1531, 084-387-9425
Google Map มิตซูลุมพินี : https://bit.ly/2RAQsgk
Website : https://www.mitsurma.com/

0
    ตะกร้าสินค้า
    ตะกร้าสินค้าว่างเปล่ากลับสู่ร้านค้า