Chat with us!
Facebook
Instagram

Mitsu RMA

Mitsu RMA

Mitsu RMA ลุมพินี

มิตซู อาร์เอ็มเอ ลุมพินี (Mitsu RMA ลุมพินี)

โชว์รูมและศูนย์บริการมาตรฐาน

หนึ่งในโชว์รูมของมิตซู อาร์เอ็มเอ (Mitsu RMA) เป็นทั้งศูนย์บริการ และศูนย์ซ่อมครบวงจรที่ได้มาตรฐานและการรับรองจากมิตซูประเทศไทย พนักงานของมิตซูอาร์เอ็มเอทุกคนได้รับการเข้าอบรม เพื่อเป็นพนักงานที่มีคุณภาพและศักยภาพในการทำงาน รับประกันคุณภาพงานซ่อมต่างๆ ด้วยคุณภาพและช่างผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ รวมถึงอะไหล่แท้ได้มาตรฐาน 100% 

มิตซู อาร์เอ็มเอ ลุมพินี

 • ติดกับ AETAS ลุมพินี
 • เกือบติดกับ MRT ลุมพินี
 • ใกล้ Q-House Lumpini
 • ตรงข้าม One Bangkok

ศูนย์บริการหลังการขายเปิดให้บริการ

 • วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 08:00 – 17:00 น.

ศูนย์บริการหลังการขายเปิดให้บริการ

 • วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 08:00 – 17:00 น.
 • วันอาทิตย์เปิด 09.00-18.00 น.

เส้นทางไป มิตซู อาร์เอ็มเอ สาขา ลุมพินี

โปรโมชั่นประจำเดือน มิตซู อาร์เอ็มเอ สาขา ลุมพินี

ผู้จัดการศูนย์บริการ

 • 02-059-4488

ผู้จัดการฝ่ายขาย

 • คุณ ทัศนีย์ ซึ้งธเนศ 081-444-5105

0
  ตะกร้าสินค้า
  ตะกร้าสินค้าว่างเปล่ากลับสู่ร้านค้า