Chat with us!
Facebook
Instagram

Mitsu RMA

Mitsu RMA

ราคา รถมิตซู และตารางผ่อนล่าสุด 2024

ราคา รถมิตซู และตารางผ่อนล่าสุด 2024

ราคา รถมิตซูบิชิ MIRAGE

รุ่นรถ MIRAGE (MY24) ราคา ดาวน์ 15% 48 งวด 60 งวด 72 งวด 84 งวด
1.2 Active CVT
509,000
76,350
10,164
8,451
7,375
6,697
1.2 SPECIAL EDITION*
523,000
78,450
10,443
8,684
7,578
6,882
1.2 SMART CVT
579,000
86,850
11,561
9,613
8,390
7,618

สี White Diamond[W85] +7,000 บาท / Sand Yellow[Y35] / Pyreness Black[X08] / Wine Red[P57] / Cerulean Blue[T69] / Graphite Gray[U28] // *White Diamond BR[X8W] +7,000 บาท / Red Metallic BR[X4P]

ราคา รถมิตซูบิชิ ATTRAGE

รุ่นรถ ATTRAGE (MY24) ราคา ดาวน์ 15% 48 งวด 60 งวด 72 งวด 84 งวด
1.2 Active CVT
529,000
79,350
10,563
8,783
7,665
6,960
1.2 SPECIAL EDITION*
543,000
81,450
10,843
7,693
7,868
7,145
1.2 SMART CVT
584,000
87,600
11,661
9,696
8,462
7,684

สี White Diamond[W85] +7,000 บาท / Sand Yellow[Y35] / Pyreness Black[X08] / Wine Red[P57] / Cerulean Blue[T69] / Graphite Gray[U28] // *White Diamond BR[X8W] +7,000 บาท / Red Metallic BR[X4P]

ราคา รถมิตซูบิชิ Xpander

รุ่นรถ XPANDER (MY23) ราคา ดาวน์ 15% 48 งวด 60 งวด 72 งวด 84 งวด
1.5 GLS-LTD
799,000
159,800
14,675
12,092
10,449
9,394
1.5 GT
912,000
182,400
16,750
13,802
11,927
10,723
1.5 CROSS* (MY23)
946,000
189,200
17,375
14,316
12,372
11,122

สี Quartz White Pearl[W81] +10,000บาท / Blade Silver[U33] / Graphite Gray[U28] / *Green Bronze[C31] +10,000บาท / *Green Bronze-BR[X4C] +20,000บาท / *Quartz White Pearl-BR[X3N] +20,000บาท

ราคา รถมิตซูบิชิ Xpander HEV (ราคาแนะนำ)

รุ่นรถ XPANDER 1.6 HEV (MY24) ราคา ดาวน์ 15% 48 งวด 60 งวด 72 งวด 84 งวด

XPANDER HEV

912,000
182,400
16,896
13,954
12,170
11,057

XPANDER Cross HEV*

946,000
189,200
17,526
14,474
12,624
11,469

สี White Diamond[W85] +10,000บาท / Blade Silver[U33] / Graphite Gray[U28] / Jet Black[X37] / *Green Bronze[C31] +10,000บาท

ราคา รถมิตซูบิชิ Pajero Sport

รุ่นรถ PAJERO SPORT (MY24) ราคา ดาวน์ 15% 48 งวด 60 งวด 72 งวด 84 งวด
2.4 Prime - 2WD
1,389,000
277,800
25,734
21,252
18,535
16,840
2.4 Ultra - 2WD*
1,529,000
305,800
28,327
23,394
20,404
18,537

สี Color : White Diamond[W85] +15,000บาท / Deep Bronze[C17] / Sterling Silver[U25] / Graphite Gray[U28] / Jet Black[X37] / *Medium Red [P17] เฉพาะ GT Premium

รุ่นรถ PAJERO SPORT - Elite Edition (MY24) ราคา ดาวน์ 15% 48 งวด 60 งวด 72 งวด 84 งวด
Elite 2.4 Ultra - 2WD
1,579,000
394,750
28,215
22,550
19,606
17,750
Elite 2.4 Ultra - 4WD
1,689,000
422,250
30,180
24,121
20,972
18,986

สี Color : White Diamond Black Roof[X8W] +20,000บาท / Medium Red Black Roof[X2P] +5,000บาท/ Jet Balck[X37]

ราคา รถมิตซูบิชิ All New Triton

รุ่นรถ Single Cab (All New) ราคา ดาวน์ 15% 48 งวด 60 งวด 72 งวด 84 งวด
2.4 Cab&Chassis 6MT - (150PS)
565,000
84,750
11,386
9,505
8,387
7,834
2.4 Active 6MT - (150PS)
599,000
89,850
12,071
10,077
8,892
8,306
2.4 Pro 6MT - (184PS)
609,000
91,350
12,273
10,245
9,040
8,444
2.4 Pro 6MT- 4WD
699,000
104,850
14,086
11,759
10,376
9,692
2.4 Pro 6AT - 4WD
749,000
112,350
15,094
12,600
11,118
10,386

สี Solid White[W19] / Blade Silver[U33] +7,000บาท / Graphite Gray[U28] +7,000บาท / Jet Black[X37] +7,000บาท / Cab&Chassis มีเฉพาะสีขาว W19

รุ่นรถ Mega Cab - LR (All New) ราคา ดาวน์ 15% 48 งวด 60 งวด 72 งวด 84 งวด
2.4 Active 6MT - (150PS)*
622,000
93,300
12,446
10,354
9,057
8,299
2.4 Pro 6MT - (150PS)*
682,000
102,300
13,647
11,352
9,931
9,931
รุ่นรถ Mega Cab - HR (All New) ราคา ดาวน์ 15% 48 งวด 60 งวด 72 งวด 84 งวด
2.4 Pro 6MT
740,000
111,000
14,808
12,318
10,775
9,873
2.4 Prime 6MT
821,000
123,150
16,429
13,666
11,955
10,954
2.4 Ultra 6MT
901,000
135,150
18,029
14,998
13,119
12,021
2.4 Ultra 6AT
946,000
141,900
18,930
15,747
13,775
12,621
รุ่นรถ Double Cab - LR (All New) ราคา ดาวน์ 15% 48 งวด 60 งวด 72 งวด 84 งวด
2.4 Pro 6MT - (150PS)*
712,000
106,800
14,247
11,852
10,367
9,499
รุ่นรถ Double Cab - HR (All New) ราคา ดาวน์ 15% 48 งวด 60 งวด 72 งวด 84 งวด
2.4 Pro 6MT
820,000
123,000
16,409
13,650
11,940
10,940
2.4 Prime 6MT
893,000
133,950
17,869
14,865
13,003
11,914
2.4 Prime 6AT
938,000
140,700
18,770
15,614
13,658
12,515
2.4 Ultra 6MT
982,000
147,300
19,650
16,346
14,299
13,102
2.4 Ultra 6AT
1,027,000
154,050
20,551
17,095
14,954
13,702
2.4 Prime 6MT - 4WD
1,016,000
152,400
20,331
16,912
14,794
13,555
2.4 Ultra 6AT - 4WD
1,228,000
184,200
24,573
20,441
17,881
16,384

สี White Diamond[W85] +10,000บาท เฉพาะรุ่น HR / Blade Silver[U33] / Graphite Gray[U28] / Jet Balck[X37] // Solid White[W19] เฉพาะ LR // *เฉพาะรุ่น LR สี Matalic เพิ่มเงิน 7,000 บาท

ราคา All New Triton Athlete

รุ่นรถ Double Cab - ATHLETE (MIVEC 204PS) ราคา ดาวน์ 15% 48 งวด 60 งวด 72 งวด 84 งวด
ATHLETE 2.4 U 6AT - 2WD
1,125,000
281,250
19,540
16,130
13,962
12,639
ATHLETE 2.4 U 6AT - 4WD
1,298,000
324,500
22,545
18,610
16,109
14,583

สี Yamabuki Orange Metallic[M14] / White Diamond[W85] +10,000บาท / Graphite Gray[U28] / Jet Balck[X37]

outlander-phev

ราคา รถมิตซูบิชิ Pajero Sport

รุ่นรถ OUTLANDER - PHEV ราคา ดาวน์ 15% 48 งวด 60 งวด 72 งวด 84 งวด
2.4 GT - PHEV (S-AWC)
1,640,000
410,000
27,931
23,165
20,005
17,872
2.4 GT-Premium - PHEV (S-AWC)
1,749,000
437,250
29,788
24,705
21,334
19,059

สี White Diamond[W85] +15,000บาท / Sterling Silver[U25] / Jet Black[X37]

เช็ก ราคา แล้ว สามารถดูรีวิว รถมิตซูบิชิ เพิ่มเติม : คลิก

0
    ตะกร้าสินค้า
    ตะกร้าสินค้าว่างเปล่ากลับสู่ร้านค้า