Chat with us!
Facebook
Instagram

Mitsu RMA

Mitsu RMA

อุปกรณ์ และ อะไหล่ มิตซู RMA แท้ 100%

อะไหล่ และ อุปกรณ์ มิตซูบิชิ Service Parts And Accessories

อุปกรณ์ และ อะไหล่ มิตซู แท้ 100% ที่ได้รับมาตรฐานจากบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย

ทำไมถึงต้องซื้ออุปกรณ์ อะไหล่ มิตซู กับ Mitsubishi RMA

ศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน และการรับประกันคุณภาพต่างๆ จาก มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย Mitsu RMA มีบุคลากรที่มีคุณภาพพร้อมให้บริการ และให้คำแนะนำกับลูกค้าทุกท่านที่มาเข้ารับการบริการที่ มิตซูบิชิ อาร์เอ็มเอ พร้อมบรรยากาศ และความใส่ใจที่จะทำให้ลูกค้าทุกท่านรู้สึกไว้วางใจ กับการเข้ารับบริการที่ Mitsubishi RMA

1. ผู้ให้บริการได้รับการอบรม และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

ศูนย์บริการมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการดูแลและซ่อมแซมรถยนต์ในรุ่นนั้นๆ โดยตรง ซึ่งได้รับการอบรม และข้อมูลรายละเอียดเทคนิคต่างๆ ของแต่ละรุ่นรถยนต์ เพราะปัจจุบันรถรุ่นใหม่เริ่มมีเทคโนโลยีล้ำสมัยต่างๆ มีความซับซ้อนกว่ารถรุ่นเก่า ทำให้ช่างเทคนิคตามศูนย์บริการได้รับการรับรองแล้วว่าได้มีความรู้ในการซ่อมแซม และบำรุงรักษาเฉพาะรุ่นโดยตรง

นอกจากนี้ทางศูนย์บริการยังมีผู้ให้บริการที่สามารถให้คำแนะนำ และได้รับการอบรมตามมาตรฐานที่ควรจะมีมาให้บริการ และใส่ใจลูกค้า แล้วถึงยังมีห้องรับรองและอาหารเครื่องดื่มเตรียมพร้อมสำหรับลูกค้าที่ต้องการพักรอ

2. มีเครื่องมือครบครัน และเทคโนโลยีทันสมัยในการให้บริการ

ศูนย์บริการมีเครื่องมือล้ำสมัยไว้รองรับ ไม่ว่าทั้งด้านของการซ่อมแซม และบำรุงรักษาตัวรถยนต์ หรือจะด้านการรับรองลูกค้าที่มีความะดวกสบายมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อความเพียบพร้อมในการซ่อมบำรุงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว สามารถซ่อมแซมแก้ไขได้อย่างตรงจุด ทั้งลดความเสียหายด้านอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบได้ดี ทำให้การซ่อมบำรุงรถยนต์ของลูกค้าเป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพ

3. อะไหล่แท้ได้มาตรฐาน 100%

วางใจกับอะไหล่ที่ได้รับมาตรฐาน 100% จากบริษัทใหญ่เจ้าของธุรกิจโดยตรง ไม่ต้องกังวลว่าจะได้อะไหล่เก่าเปลี่ยนใหม่ หรือจะถูกถอดอะไหล่ไปจำหน่ายต่อ ได้รับการไว้วางใจจากพนักงานที่ได้รับการอบรบ และตรวจสอบความเรียบร้อยของอะไหล่ก่อนเปลี่ยนให้กับรถของลูกค้า

4. รับประกันคุณภาพในการซ่อมแซม

อะไหล่และอุปกรณ์มีมาตรฐานได้รับประกันคุณภาพ และได้รับการดูแลจากช่างเทคนิคมืออาชีพ ตามเงื่อนไขคุ้มครองตามอายุของการรับประกัน

รับรองความปลอดภัยตามมาตรฐานของศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองตามกฏมาย เป็นที่วางใจให้กับรถยนต์ของคุณที่จะได้รับการดูแลอย่างดีของศูนย์บริการที่จะรับผิดชอบทุกความเสียหาย ให้คุณได้วางใจ

5. มีคลังสินค้าสำหรับเก็บอุปกรณ์ และอะไหล่ขนาดใหญ่

Mitsubishi RMA มีคลังสำหรับเก็บอุปกรณ์ และอะไหล่รถมากกว่าศูนย์บริการสาขาอื่น ให้ราคาดีและมีคุณภาพ อีกทั้งยังมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเป็นผู้ดูแล และให้การแนะนำอะไหล่อุปกรณ์สำหรับรถยนต์แต่ละรุ่น ไม่ว่าจะเป็น รถมิตซูบิชิ Triton , Xpander , Pajero , Mirage , Attrage เป็นต้น

สามารถติดต่อสอบถามราคา สั่งซื้อ อะไหล่รถยนต์ Mitsubishi RMA สาขา ลุมพินี ได้ที่เบอร์ : 02-059-4488, 089-9274024

หรือสะดวกกรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ค่ะ0
    ตะกร้าสินค้า
    ตะกร้าสินค้าว่างเปล่ากลับสู่ร้านค้า